Home
Facebook Twitter

Actuele informatie i.v.m. coronavirus

Actuele informatie / planning:

Online kerken en kerken (vanaf 1 september 2021)

Kerken met bezoekers 

Er geldt een maximum aantal bezoekers wat op anderhalve meter mogelijk is, inclusief kinderen. Inclusief de personen die een taak hebben is dit in onze kerkzaal ca. 45 personen. Dit is conform de richtlijnen van de PKN.

Aanmelden voor een dienst
Om er bij te kunnen zijn geldt nog steeds dat je je moet aanmelden. Dit kan op het volgende adres: aanmelden@pgbiddinghuizen.nl. Opgeven om in de dienst te willen zijn kan tot vrijdag 18.00 uur. Ben je later dan is er plek afhankelijk van de opgaves. Heb je vragen bel Tineke Stuifzand 332941 of Jan Post 331009. Uiteraard is alles onder voorbehoud van de landelijke maatregelen.

Routekaart CIO
Vanuit het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is een routekaart vormgegeven die voor de kerkelijke gemeentes als leidraad kan dienen. Op de website van de PKN is hierover een artikel gedeeld: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast. De kerkenraad volgt deze routekaart waar van toepassing op onze gemeente.

Vieringen worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (beeld & geluid)
 
De wekelijkse bloemengroet wordt verzorgd door de Diaconie
 
Kinderkerk:
Er is tijdens de diensten kinderkerk. De leiding van de kinderkerk gaat na het kindermoment met de aanwezige kinderen naar een aparte ruimte. De informatie van de kinderkerk wordt ook online gedeeld zodat de kinderen thuis ook kunnen werken aan het project.

Oppas: Vanaf september is er weer oppasdienst in de kerk. Wel graag aanmelden.

Collectegelden

Door minder mensen in de kerkdiensten zijn er ook minder collecteopbrengsten. Omdat kerkenwerk en werk van de diaconie wel doorgaat, geven we u ter overweging uw collectebijdrage over te maken. Vermeld eventueel voor welke zondag deze geldt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan het juiste doel. De rekeningnummers zijn:
 
CvK:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
Diaconie:
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. diaconie

© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat