Home
Facebook Twitter

26 juni ochtenddienst: 09.30 uur doopdienst

Biddinghuizen - 24 juni 2022.  Het thema van deze vrolijke doopdienst is: toekomstproof. Met de doop vieren we de toekomst en nieuw leven van wel 4 kinderen. Pim, Feline, Neomi en Emmelie worden gedoopt. Maar wat is er nou echt toekomstproof? In het groot, maar ook in het klein. In on gemeente zijn bijvoorbeeld.

Paulus wijst een richting uit in zijn brief aan de Galaten, wanneer hij het heeft over de vruchten van de Geest. Welkom om mee te vieren!

Binnenlands Diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving.

Met behulp van deze collecte kan het binnenlands diaconaal werk plaats blijven vinden, van harte aanbevolen!
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op  NL34RABO0348110812  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bhzn o.v.v. Binnenlands diaconaat.

Scan de QR code

of geef via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1WzNx8a1Trmwzrks4sTiCg
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:
Via:  https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Download:

<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat