Home
Facebook Twitter

Pastor Moons 40 jaar priester

Pastor Moons 40 jaar priester Biddinghuizen - 30 augustus 2008.  Op 15 september is het 40 jaar geleden dat pastor Thijs Moons in Arnhem tot priester werd gewijd; alle reden voor de Lelystadse Els Kop om samen met hem stil te staan bij zijn roeping en bij de bijzondere wijze waarop hij zich in al die jaren als priester heeft gemanifesteerd.

Thijs Moons werd 67 jaar geleden geboren als achtste in een gezin met elf kinderen. Hij groeide op in Gouda, waar zijn ouders een kaasboerderij hadden. Als hem gevraagd wordt op welke leeftijd er bij hem iets groeide als een gevoel van 'roeping', hoeft hij niet lang na te denken: "Toen ik nog op de lagere school zat, was ik al misdienaar. Van jongs af aan ben ik geboeid geraakt door de liturgie. Ik vond het altijd fijn om in de kerk te zijn, hielp ook dikwijls de koster met allerlei karweitjes. Op m'n 12e jaar wist ik eigenlijk wel dat ik priester wilde worden. Ik heb daar toen over gepraat met mijn biechtvader en via hem ben ik op het kleinseminarie terechtgekomen van de Franciscanen. Een aantal paters van deze orde waren verbonden aan onze parochie, vandaar. In die tijd had elke kloosterorde zijn eigen priesteropleiding, maar je kon ook kiezen voor het kleinseminarie van het bisdom." Thijs kwam in een klas van 30 studenten; uiteindelijk heeft hij maar één klasgenoot overgehouden die in hetzelfde jaar is gewijd.

Liturgie
Een facet waardoor pastor Moons van het begin af aan geboeid is, is de liturgie en dat is hij na 40 jaar nog steeds: "Daarnaast vind ik het heel boeiend dat ik als pastor mag meelopen in het levensverhaal van mensen. Het is altijd mijn intentie (geweest) om die twee aspecten met elkaar te verbinden, d.w.z dat ik zoveel mogelijk probeer de liturgie te verbinden met de dagelijkse ervaringen van de mensen. Op deze wijze probeer ik mensen nabij te zijn, een voor mij wezenlijke taak van een priester. Als jonge pastor van 26 jaar werd ik meteen in het diepe gegooid toen ik in Arnhem een kerk moest sluiten en ervoor moest zorgen dat de 'dakloze' geloofsgemeenschap kon samengaan met de naburige parochie." Na 13 vruchtbare jaren in De Bilt/Bilthoven kwam Thijs Moons in 1986 naar de polder. "Hier heb ik tot nu toe ook heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Aanvankelijk was ik benoemd voor de parochie van Biddinghuizen en Dronten; daar zijn later Swifterbant en Lelystad bijgekomen. Ook de komst van de KRO in Lelystad bracht grote veranderingen met zich mee." En de ontwikkelingen staan niet stil, want ook nu gaat Thijs (tot zijn vertrek per 1 januari) mee in de opbouw van het nieuwe parochieverband Gennesaret. "In teamverband werken is altijd een leerzaam proces, maar dat geldt nu zeer zeker, nu ieder staat voor een bepaald profiel."

Bijzondere herinneringen
Als je 40 Jaar priester bent, kun je terugkijken op vele gebeurtenissen en ervaringen. "Behalve de herinneringen aan alle mooie contacten met de vele parochianen, bewaar ik bijvoorbeeld ook heel goede herinneringen aan wat de geloofsgemeenschap in Dronten betekent voor de bewoners van het daar gevestigde asielzoekerscentrum. Toen kardinaal Simonis destijds bij ons op werkbezoek kwam, was hij enorm onder de indruk van de verhalen uit de praktijk, verhalen over hoe mensen vanuit hun menselijke betrokkenheid toch op een creatieve manier weten om te gaan met onmacht en het beleid van de politiek. Andere hoogtepunten zijn voor mij de bedevaartsreis van de parochie Biddinghuizen naar Dokkum, de verschillende nachtwakes die we hebben gehouden in de nacht van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de reis naar Assisi afgelopen juni. Waar ik ook met veel voldoening op terugkijk zijn de cursussen die ik heb gegeven over het bidden met psalmen. De reacties daarop waren altijd heel positief en dat doet jezelf dan ook goed. Ook de bouw van de nieuwe Ludgeruskerk is een bijzonder hoogtepunt geweest. Waar ik met minder tevredenheid op terugkijk is de gang van zaken rond de bisschopsbenoemingen. Daarbij lijkt een steeds groter hiaat te ontstaan tussen de leiding van de kerk en de basis, terwijl een bisschop mijns inziens juist een meelevende inspirator zou kunnen/moeten zijn in plaats van een leider die het accent legt op het handhaven van kerkelijke wetten en regels."

Toekomst
Filosoferend over de toekomst van Gennesaret is de jubilerende, begin 2009 scheidende, pastor van mening dat de verschillende geloofsgemeenschappen allemaal goed zullen blijven draaien zolang we elkaar maar weten te inspireren en elkaar dragen. "Verder denk ik dat bepaalde vertrouwde vormen van geloofsbeleving misschien zullen wegvallen, maar er zullen zeker nieuwe uitdagingen voor in de plaats komen!" Het bisdom heeft in ieder geval toegezegd, dat Thijs Moons zal worden opgevolgd door een collega-priester. Voor zijn eigen toekomst, als pastor in ruste, komt een ander sleutelbegrip bij hem boven, namelijk 'onthaasten'. "Ik zal echt moeten leren omgaan met leegte. Nu bepaalt m'n agenda nog mijn dagritme; dat is straks anders. Dan ben ik niet meer iedere avond op pad.....Het lijkt me fijn om bijvoorbeeld meer tijd te hebben voor mijn hobby fotograferen en misschien ga ik nog wel een taal bestuderen. Ik zie het wel.... Vast staat wel, dat ik na m'n afscheid ga verhuizen naar Voorhout, naar een appartement in een groot wooncomplex voor (voornamelijk) religieuzen. Ik vind het fijn om daar op mezelf te kunnen wonen in de nabijheid van medebroeders. Bovendien kan in dat grote complex ook 'zorg op maat' geboden worden; ja, regeren is vooruitzien. Maar zover is het nog niet!"

"Eerst maar eens afwachten hoe alle feestelijkheden in september gaan verlopen. Het worden voor mij bijzondere vieringen, waarvan het thema luidt: 'Uw wil te doen, is mijn vreugde' (psalm 40). In de afgelopen 40 jaar heb ik als pastor steeds mogen en kunnen vertellen over het geloof en het geheim van het leven. Bijzonder is, dat ik me daarbij altijd gedragen heb gevoeld door de geloofsgemeenschap, wat me enorm heeft geïnspireerd."

Bron: Parochie van de H. Catharina Harderwijk

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat