Home
Facebook Twitter

Vrijwilligers actief in de Handige Brigades

Vrijwilligers actief in de Handige Brigades Biddinghuizen - 20 oktober 2009.  Afgelopen zomer heeft Dorpsbelangen de Handige Brigades in het leven geroepen en waarvoor zich ook al enkele vrijwilligers opgegeven hebben. Omdat dit tijdens de vakantie periode gepubliceerd is, zijn er ook mensen die dit gemist hebben, vandaar dat dit nogmaals onder de aandacht wordt gebracht.

De Handige Brigades is de naam van een groep vrijwilligers die klussen en tuinwerkzaamheden gaat uitvoeren bij mensen die dit zelf niet meer kunnen. Dit initiatief van de Handige Brigades is ontstaan naar aanleiding van het succesvolle project: Het Wandelpad rondom Biddinghuizen. Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft met hulp van circa 200 vrijwilligers een wandelpad rond het dorp gerealiseerd. Vele enthousiaste vrijwilligers hebben gedurende meerdere weken de handen uit de mouwen gestoken om samen iets moois voor het dorp te realiseren.

Een vervolg hierop was het renoveren van de midgetgolfbaan. Ook hier hebben vrijwilligers samen met Dorpsbelangen diverse werkzaamheden verricht met als resultaat een mooie midgetgolfbaan waar de afgelopen zomer veelvuldig gebruik van gemaakt is.

Inzet continueren
De diverse activiteiten georganiseerd door Dorpsbelangen zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van deze vrijwilligers. Om de inzet van de vrijwilligers verder te continueren is het idee ontstaan om twee vrijwilligersgroepen op te richten. Hierbij zal de ene groep als een soort klussenteam fungeren, de Handige Harrie’s. De andere groep zal voornamelijk tuinklussen uitvoeren, de Groene Brigade.

De bedoeling is dat de vrijwilligers hulpbehoevende inwoners van Biddinghuizen gaan helpen door het uitvoeren van klussen welke slechts een korte tijd in beslag nemen. Het is niet de bedoeling dat de klussen meerdere dagen in beslag nemen. Omdat ook binnen de Protestants Christelijke Gemeenschap van Biddinghuizen soortgelijke ideëen actueel zijn is besloten hier een gezamenlijk initiatief van te maken, dit alles onder het motto ’Biddinghuizen: We doen het samen’.

Wat doen de Brigades ?
De Handige Harrie’s zullen lichte en eenvoudige klussen uitvoeren in en rond de woning. Hierbij moet gedacht worden aan het ophangen van een schilderij, het vervangen van een defecte lamp, verplaatsen van meubilair in de woning, klein schilderwerk etc. Verhuizen kan zelfs tot de mogelijkheden behoren echter zal er dan vooraf een goede afspraak gemaakt worden over de kosten van het vervoer.

Het is niet de bedoeling dat er complete verbouwingen gedaan worden en ook is het niet de bedoeling dat er werk gedaan wordt wat aan de vakman overgelaten moet worden.

De kosten van benodigde materialen voor het uitvoeren van de klus dienen door de aanvrager vergoed te worden. Aan de werkzaamheden zijn echter geen kosten verbonden, de aangeboden hulp is gratis.

Groen
De Groene Brigade zal lichte en eenvoudige klussen uitvoeren in de tuin. Dit kan zijn het snoeien van een heg, maaien van een stukje gras, poten en verplanten van bloemen etc. Het aanleggen van complete tuinen valt niet binnen de doelstelling van de Groene Brigade.

Wie willen we helpen ?
De bewoners van het postcodegebied Biddinghuizen kunnen in aanmerking komen voor de aangeboden diensten. De mensen moeten wel aangeven waarom men zelf niet in staat is om de klus uit te voeren. Dit kan noodzakelijk zijn vanwege ziekte, handicap en/of leeftijd. Het kan ook zijn dat iemand geen beroep kan doen op familie en/of bekenden.

Iedere aanvraag zal worden beoordeeld door de centrale coördinatie voordat deze uitgevoerd wordt, dit om misbruik van de vrijwilligers te voorkomen.

Centrale coördinatie
Alle ingeschreven vrijwilligers zullen door de centrale coördinatie beheerd worden. Indien er een aanvraag binnenkomt, zal er gekeken worden of de aanvraag voldoet aan de doelgroep. Vervolgens zal gekeken worden of de juiste vrijwilliger te vinden is voor het uitvoeren van de klus. De vrijwilliger is tot niets verplicht, alles gebeurt op vrijwillige basis. De centrale coördinatie zal uiteindelijk de aanvrager in contact brengen met de betreffende vrijwilliger. Over het toekennen danwel afwijzen van een aanvraag is geen discussie mogelijk. De centrale coördinatie hoeft geen argumentatie te geven over het afwijzen van een verzoek.

Opgeven als vrijwilliger
Voor het registreren van de vrijwilligers zijn er twee inschrijfformulieren aanwezig. Een voor de Handige Harrie en het andere formulier is voor de Groene Brigade. Op deze formulieren worden de relevante gegevens van de vrijwilligers verzameld zodat de centrale coördinatie kan bepalen welke vrijwilliger voor welke klus geschikt is. De formulieren zijn beschikbaar bij de Wijkpost (alleen tijdens de openingstijden) en via de site www.dorpsbelangen.net onder het kopje 'Downloads'

Aanvragen van een klus
Voor het uitvoeren van een klus is een aanvraagformulier aanwezig. Op dit formulier worden de relevante gegevens van de aanvrager en de gewenste klus verzameld zodat de centrale coördinatie kan bepalen of de klus voor uitvoering in aanmerking komt en welke vrijwilliger de klus zou kunnen uitvoeren. Het aanvraagformulier is beschikbaar bij de Wijkpost (alleen tijdens de openingstijden) en via de site www.dorpsbelangen.net

Handige Brigades Biddinghuizen : We doen het samen.

Patrick Mahu, Dorpsbelangen Biddinghuizen.
Jan Verbeek, Protestantse kerk Biddinghuizen


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat