Home
Facebook Twitter

Parochieverband Gennesaret H. Norbertusparochie

Biddinghuizen - 15 februari 2010.  De zes r.k. parochies van het Parochieverband Gennesaret zijn met ingang van 1 januari 2010 gefuseerd tot één nieuwe parochie.

Daartoe heeft de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. W.J. Eijk, deze week besloten. De nieuwe parochie kreeg bij dit besluit de naam H. Norbertusparochie.

Het fusierapport van de r.k. geloofsgemeenschappen te Biddinghuizen, Dronten, Harderwijk, Lelystad, Nunspeet-Elburg en Swifterbant vormde de grondslag voor het fusiebesluit van de bisschop.

Doel van de fusie is versterking van de ontwikkelingskansen van de geloofsgemeenschappen omwille van het Evangelie van Jezus Christus. Bundeling van de werkkracht moet leiden tot meer effectiviteit en meer efficiency in de kerkelijke organisatie.

De zes voormalige parochies blijven herkenbaar als lokale geloofsgemeenschappen rond hun eigen kerkgebouw of kerkelijk centrum.

De start van de H. Norbertusparochie heeft op 13 februari plaatsgevonden met een bijzondere viering van de Eucharistie in de Catharinakerk te Harderwijk. Alle parochianen waren daarbij uitgenodigd.

Velen uit het grote gebied van de nieuwe parochie hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven.

De samenwerking van de zes voormalige parochies rondom het Veluwemeer kreeg in 2006 gestalte in het Parochieverband Gennesaret. Vanaf september 2008 tot december 2009 hebben de voormalige parochiebesturen met het Parochieverband Gennesaret gewerkt aan een fusierapport. Met dat rapport hebben zij eenstemmig ingestemd, waarna de bisschop is gevraagd de beoogde fusie met zijn besluit te bekrachtigen.

Met dat besluit heeft de bisschop een belangrijke stap gezet in zijn beleid om de kerkelijke organisatie in lijn te brengen met ontwikkelingen in de r.k. kerk in het Aartsbisdom Utrecht.

De nieuwe parochie kent een bestuur bestaande uit pastoor G.J. Nijland, die ook voorzitter is, en zes parochianen die door de bisschop zijn benoemd overeenkomstig een aanbeveling van het Parochieverband Gennesaret. Het pastorale team bestaat uit de pastoor en vier pastorale werkers.

In de zes geloofsgemeenschappen heeft het nieuwe parochiebestuur pastoraatsgroepen en lokatieraden benoemd. De pastoraatsgroep zorgt in de plaatselijke geloofsgemeenschap samen met het pastorale team van de nieuwe parochie voor de uitvoering van het pastorale beleid. De pastoraatsgroep maakt zichtbaar dat gelovigen ter plaatse hun aandeel in de pastorale zorg dragen. De groep vormt een belangrijk schakelpunt tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastorale team.

In de zes geloofsgemeenschappen is de zorg voor gebouwen, geld en goederen toevertrouwd aan lokatieraden, onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.

De H. Norbertusparochie telt 12.000 parochianen. Ze heeft zeven kerkgebouwen tot haar beschikking.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat