Home
Facebook Twitter

Protestantse Gemeente Biddinghuizen dichter bij verhuisplan

Protestantse Gemeente Biddinghuizen dichter bij verhuisplan Biddinghuizen - 22 november 2018.  Na de gemeenteavond van 20 november 2018 waarin de kerkenraad de plannen voor de verbouw en verhuizing heeft gepresenteerd zal de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen binnenkort een definitief besluit nemen over de realisatie en verhuizing naar de nieuwe kerk.

De plannen bestaan uit de aankoop en verbouwen van de huidige locatie van de Katholieke kerk, waarna beide geloofsgemeenschappen hier gebruik van kunnen maken.

Daarna wordt het Protestantse gedeelte en het zalencentrum gesloopt, zodat de stichting MFG2 hier haar multifunctionele gebouw kan bouwen. In een emotievolle avond werd uitvoerig gesproken over de toekomst van de Protestantse gemeente.

De kosten van het huidige verouderde kerkcentrum zijn in de toekomst voor de Protestantse gemeenschap niet meer te dragen en met een nieuwe kleinere kerk heeft de gemeenschap weer toekomstperspectief.

Wel staat de kerkenraad nog voor een uitdaging om de benodigde middelen bij elkaar te brengen nu de bouwsom bekend is en deze hoger is uitgevallen dan aanvankelijk begroot. De kerkenraad verwacht dit te kunnen realiseren, door middel van subsidies, acties en bezuinigingen in het originele plan. En hoopt hierover medio december een besluit te nemen.

De realisatie van het hele project is mede afhankelijk van de plannen en besluiten die stichting MFG2 neemt.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat