Home
Facebook Twitter

Biddag voor gewas en arbeid – woensdag 12 maart

Biddinghuizen - 9 maart 2014.  aanvang 19.30 uur – Thema: Gouden kalf hier en nu – of iets beters, dieper, mooier ?!

Nauwelijks een winter gehad – de eerste voorjaarsstruiken bloeien al! De eerste trekkers weer in het land. Goed om stil te staan bij al wat we nodig hebben om te leven: een dak boven ons hoofd, een brood en een bed, een liefde (wie zal mij anders warm maken?, zegt Prediker, gezondheid, ontspanning/’sabbath’-tijd, En ja, ook zingeving: voedsel voor de ziel. Een geestelijke houvast in een (altijd) chaotische wereld met zoveel vragen en zorgen. Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Moge deze dienst van luisteren naar Gods Woord en gebed – van bidden en danken – ons de kracht en vreugde geven om onder Gods zegening te leven en ons werk te doen. We lezen over het ‘gouden kalf’ uit Exodus 32: 1-26 en uit de Bergrede van Jezus, Matteus 7: 1-12. Welkom boeren, burgers, jong en oud!
ds Bram Bregman

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat