Home
Facebook Twitter

Begin van de 40-dagentijd:

Biddinghuizen - 8 maart 2014.  Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt! Introductie.
De 40-dagentijd, vanouds vastentijd en lijdenstijd, voorbereiding op de 3 dagen van Pasen.
(Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen)


Het thema van de landelijke PKN en Kerkactie, is dit jaar: Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt. Op weg naar Pasen, staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op het leven. Op wat het leven goed en soms zo pijnlijk en verdrietig maakt. Pasen – en 50-dagen daarna Pinksteren – zijn de jaarlijkse feesten van vernieuwing. Nu wordt van ons gevraagd de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning, lezen en gebed. Maar ook door het eens wat rustiger aan te doen. Of er juist voor een medemens meer te zijn. Stilstaan, de eenzaamheid opzoeken van de binnenkamer, dat is moeilijk…
Als gemeente proberen we met elkaar 6 weken langs dit thema de pelgrimstocht met Jezus te maken naar Pasen. Verschillende groepen werken hierin samen, ieder met hun eigen ‘specialiteit’ en bezieling : de bloemengroep, kinderkerk, predikant en ZWO. Ze zullen iedere week onder de gezamenlijke kop vertellen wat er de komende zondag in de zondagmorgendienst zal gebeuren en vertellen over de ‘extra’s’ voor door de week.
Ik noem deze nu al kort:
+ velen hebben al het 40-dagenboekje met het thema van Kerkinactie/ZWO ‘Zoek de stilte’ voor thuis besteld.
+ mensen, jong of oud, met een smartphone of tablet kunnen een 40dagen-app downloaden op Kerkinactie.nl. Elke dag inspirerende teksten, foto’s en gebeden. Een boeiend nieuw hulpmiddel om ons jachtige leven stil te zetten. www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp
+ natuurlijk zijn er weer de jaarlijkse spaardoosjes: bedoeld om wat we in de 40-dagentijd ‘uitsparen’ door ‘onthouding’ van bijv. alcohol, koekjes, soms een vleesloze maaltijd enz. te sparen voor mensen elders in de wereld. Op Pasen kunnen de spaardoosjes weer worden ingeleverd (en nog de week erna).
+ de voorbereidingsgroep wil u wekelijks in de kerkdienst op een leuke manier te prikkelen met ‘verander’-ideeën om tot extra sparen voor de doelen van het spaardoosje te komen
+ zondag 6 april – is er van de Diakonie, na de dienst de Paasgroetenactie: kaarten om naar gevangenen elders in de wereld te sturen.

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat