Home
Facebook Twitter

Mededeling vanuit de kerkenraad

Mededeling vanuit de kerkenraad Biddinghuizen - 1 juli 2020.  Maandag 16 juni heeft de kerkenraad vergaderd over het in gebruik nemen van de nieuwe kerkzaal, nu deze zo goed als klaar is. Er is door een aantal kerkenraadsleden een werkbaar protocol opgesteld zodat we helemaal klaar zijn om de nieuwe kerkzaal met de huidige maatregelen te kunnen gebruiken.

De kerkenraad had in principe ook een datum gepland voor de inwijding. Echter om het gebouw te mogen gebruiken en te kunnen kerken is het noodzakelijk dat wij over een gebruikers - en brandveilig gebruik vergunning beschikken. 

Wat de kerkenraad op dat moment niet wist, is dat er door de Coronacrisis een grote achterstand is ontstaan bij het bedrijf dat het veiligheidsplan moet schrijven en bij de gemeente voor wat betreft het verstrekken van de gebruiksvergunning. Zoals het er nu uit ziet kunnen we het kerkgebouw voor het vieren van diensten of andere activiteiten op zijn vroegst pas op 1 september 2020 in gebruik nemen.

Al met al een forse tegenvaller voor ons en voor jullie als gemeenteleden.

Er is een extra kerkenraadsvergadering op 6 juli gepland om over de ontstane situatie verder te praten. De kerkenraad zal hier ook een voorstel bespreken om vanaf 19 juli wel de online diensten vanuit de nieuwe kerkzaal te streamen. 

Jan Klopman, Preses

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat