Home
Facebook Twitter

Berichten uit de kerkenraad

Berichten uit de kerkenraad Biddinghuizen - 19 november 2020.  Beste gemeenteleden,
Komende zondag is het Eeuwigheidszondag. Een bijzonder moment in ons kerkelijk jaar. Van herinneren naar uitzien naar wat komt. Want na Eeuwigheidszondag wordt het ieder jaar weer Advent. De tijd van Advent voelt dit jaar anders dan anders. De hoop op licht, op vernieuwing, op ruimte, op ontmoeting wordt alsmaar sterker.


Een periode die ons moed in mag spreken dat wat er ook gebeurt het altijd goed komt. Misschien niet op de tijd of manier die je hoopte, maar God zorgt voor ons. Daar mogen we op blijven vertrouwen.
 
Kerkdienstgemist.nl
We zijn dankbaar dat er veel wordt meegekeken naar onze diensten via Kerkdienstgemist.nl. Zoals u wellicht gezien heeft op die website, worden ook de vieringen van de parochie via hetzelfde account uitgezonden. We hebben hier in goed overleg voor gekozen omdat hiermee maar één abonnement aangeschaft hoefde te worden waarbij de kosten gedeeld worden. Het account heet dan ook Kerkcentrum De Voorhof. U vindt de uitzendingen van onze kerk via de link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/110/events of via de link op de homepage van onze website.
 
Kruis in de kerk
Met regelmaat krijgen we als leden van de kerkenraad de vraag of en zo ja wanneer er een kruis wordt opgehangen in de kerk. Zoals u weet kon het kruis uit onze oude kerkzaal niet mee naar onze nieuwe kerk.
Op een eerdere gemeenteavond is er met u al eens gesproken over waarom er wel of niet een kruis in een kerk opgehangen zou kunnen worden. Eind vorig jaar heeft de kerkenraad het onderwerp doorgeschoven omdat we eerst in de nieuwe kerk wilden ‘wonen’ om met elkaar te kijken naar wat wel of niet passend en wenselijk is. Tijdens de afgelopen kerkenraad hebben we besloten dat, om het hele proces van besluitvorming hierover recht te doen, er een fysieke gemeenteavond mogelijk moet zijn waarop we met u hierover van gedachten kunnen wisselen. We realiseren ons dat dit dus nog best een poosje kan duren. Maar hechten veel waarde aan het zorgvuldig hierover een besluit nemen. Uiteraard houden we u op de hoogte.
 
Gemeenteavond 26 november a.s. 19:30 uur
De geplande Najaarsgemeenteavond op donderdag 26 november a.s. zal volledig online zijn. We zijn nog aan het puzzelen hoe we dit gaan doen. Vast staat in ieder geval dat de begrotingen van CvK en Diaconie besproken worden en dat er een (financiële) terugblik zal zijn op de vernieuwbouw. De stukken zijn vanaf 20 november beschikbaar en deze kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl of te bellen met Tineke (06-38230298 / 0321-332941)
 
Activiteiten in de kerk
Op dit moment zijn er bij ons in de kerk alleen kerkdiensten en worden er (nog) geen activiteiten in de kerk georganiseerd. Een aantal vaste activiteiten is al doorgeschoven naar 2021. Bijvoorbeeld de maandelijkse seniorenmiddag en de traditionele ‘verjaardags-ochtenden’ voor 80-plussers, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd vanuit pastoraat. In de week dat dit kerkblad verschijnt zal er ook meer duidelijkheid komen over activiteiten die wel of niet mogen. Zoals eerder  aangegeven, volgen wij als gemeente de adviezen vanuit de landelijke kerk.
 
Taizé-viering
Zondagavond 22 november is er een Taizé-viering. Deze begint om 19:00 uur en hiervoor kunt u zich aanmelden via de bekende manier: stuur uw e-mail naar aanmelden@pgbiddinghuizen.nl of bel naar Tineke. Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst kan tot vrijdag 18:00 uur. Meldt u zich daarna aan en er is nog plek, dan bent u uiteraard welkom. Weet dat u zowel in de kerk als online altijd van harte welkom bent om mee te vieren.
 
Tot slot
Ds. Marco Batenburg, preses van de Generale Synode, deelde begin oktober onderstaande woorden die we u graag meegeven:
In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij. Laten we bidden:
voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar,
voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is,
voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt,
voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn,
voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht.
Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.
 
Met hartelijke groet, Coby de Boer en Tineke Stuifzand, scribaat@pgbiddinghuizen.nl, 0321-333535

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat