Home
Facebook Twitter

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Biddinghuizen - 3 januari 2021.  Beste gemeenteleden en andere betrokkenen bij onze gemeente,

Met verdriet in ons hart schrijven we dit bericht. Nadat we met elkaar een prachtige Adventsperiode hadden, met een heel mooi Adventsproject ‘Ga maar in mijn schoenen staan’ keken we uit naar Kerst en verwachtingsvol naar het nieuwe jaar.


Kerst-vreugde
Op alle vieringen van Kerstavond, Eerste Kerstdag, 27 en 31 december kijken we in dankbaarheid terug. Veel mensen zijn betrokken geweest bij het vormgeven en invullen van deze diensten. De boodschap van Kerst, God met ons, mocht klinken. Ook als hoopvol bericht voor het nieuwe jaar.
 
Een bewogen tijd
Op dat moment was een aantal gemeenteleden ziek. En van een aantal verslechterde de situatie zo snel dat zij inmiddels zijn overleden. U heeft hierover gehoord in de dienst van 3 januari jl. Het verdriet is groot. De onmacht en de vragen ook. Na de dienst van afgelopen zondag heeft de ouderling van dienst, namens de kerkenraad woorden tot u gesproken. De woorden waren met zorg samengesteld vanuit de kerkenraad. Wij delen hier met u van deze woorden.
 
Meeleven
In een bericht voor de Kerst hebben we u – via de website en de GemeenteFlits - op de hoogte gebracht van een aantal Corona besmettingen van gemeenteleden. Er is een sterk vermoeden dat een aantal besmettingen is terug te leiden naar 15 december. Op die avond hebben 2 afzonderlijke groepjes van mensen opnames gemaakt voor de kerstdienst, waaronder het opnemen van het Ere zij God.
 
Het zag er aanvankelijk naar uit dat de getroffenen milde klachten hadden. De situatie voor een aantal is de afgelopen weken echter drastisch veranderd. Twee mensen zijn helaas overleden. En één verblijft nog in het ziekenhuis.
 
Dat het zo’n verdrietig einde van 2020 en begin van 2021 zou worden hadden we met elkaar niet verwacht. Als kerkenraad zijn we zeer aangeslagen hierdoor. Het grijpt ons aan dat er zoveel mensen ziek zijn geworden en twee mensen zijn overleden. We voelen ons machteloos.
En tegelijkertijd voelen we verantwoordelijkheid en stellen we onszelf veel vragen.
Immers deze opnames zijn gedaan net zoals in de afgelopen maanden wel vaker opnames zijn gemaakt voor diensten.
 
We begrijpen dat mensen gevoelens van onbegrip, van boosheid, van verdriet kunnen hebben over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wij weten het antwoord niet.
We hebben contact met alle betrokkenen en vragen ook u om te zien naar hen die het zwaar hebben, door verdriet, door zorg, door ziekte, door de onmacht en het ongrijpbare.
 
Er zijn voor elkaar
Wij bidden om Gods nabijheid en wijsheid en dragende vleugels om als kerkenraad en als gemeente dit met elkaar te kunnen dragen. We hebben de steun van God en mensen nodig.
 
We vragen u en jou om mee te bidden. Voor de nabestaanden van de overledenen, voor onze gemeenteleden die ziek zijn en hun naasten, voor ds. Margriet van de Bunt, voor ons als kerkenraad, voor onze gemeente, voor alle andere getroffenen in ons dorp.
 
We bidden dat we elkaar vast mogen blijven houden en elkaar niet verliezen nu we zo verdrietig en aangeslagen zijn met elkaar.
 
En tot we elkaar weer zien,
moge God ons vasthouden
in de palm van Zijn hand.

 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
 
De dienst van 3 januari is via een link terug te kijken. Stuur hiervoor een bericht naar tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl


<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat