Home
Facebook Twitter

zondag 7 febr. 10.00 uur: Ochtenddienst – Dienst van het Werelddiaconaat

zondag 7 febr. 10.00 uur: Ochtenddienst – Dienst van het Werelddiaconaat Biddinghuizen - 5 februari 2021.  Vandaag is het Werelddiaconaatszondag. Na de ramp in Zeeland ontdekten mensen hoe belangrijk het is dat er hulp komt, soms uit onverwachte hoek. Deze zondag wil die boodschap steeds opnieuw uitdragen. De boodschap wordt door twee teksten gedragen die een aardig spanningsveld oproepen.

Van het bittere gerecht in 2 Koningen, waar een ingreep van vertrouwen nodig is, naar het genezen door Jezus toen Hij op aarde was. Zoals het ons in Marcus verteld wordt.

De liederen zijn grotendeels aangedragen door de leden van de ZWO groep. Het belooft een mooi geheel te worden waarin we herkenning mogen vinden van het feit dat het belangrijk is een ander te helpen en het bewustzijn zelf in alles door God geholpen te worden. Tot dan!
Ds. Marco Schut

KiA   Werelddiaconaat collecte 07 februari ‘Bangladesh’
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.                         Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en – organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat om rampen het hoofd te bieden.                                                 
 

​Collectedoelen Zondag 7 februari

Eerste collecte: Collecte Werelddiaconaat Banglasesh
Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte werelddiaconaat 7feb" via
https://tikkie.me/pay/gl34u9drf43eoq3pgkju
Deze link is geldig t/m 16 februari

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte 7 februari werelddiaconaat

Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten
Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Werkgr en orgkosten" via
https://tikkie.me/pay/de42hf3lellu4jr3qo08
Deze link is geldig t/m 9 februari

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte werkgroep- en organisatiekosten

Bijdrage sponsorkind Kinderkerk:
Iedere eerste zondag van de maand is er extra aandacht voor het sponsorkind van de Kinderkerk. Wilt u bijdragen? Dat kan via onderstaande mogelijkheden:

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Bijdrage sponsorkind kinderkerk" via
https://tikkie.me/pay/377mnqu35fgfkf37otrq
Deze link is geldig t/m 16 februari

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. sponsorkind Kinderkerk bijdrage februari
 

Download:

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat