Home
Facebook Twitter

Zondag 8 aug 09.30 uur ochtenddienst

Zondag 8 aug 09.30 uur ochtenddienst Biddinghuizen - 6 augustus 2021.  Voorganger: ds. T. de Ruijter.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren, in de kerk of thuis.


De collecte van de diaconie is bestemd voor algemene kosten diaconie.
Hierbij kunt u denken aan kosten die gemaakt worden voor de wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, extra uitgaven voor het corona-proof vieren van het Heilig Avondmaal en kosten van vorming en toerusting.

Ook de kosten voor het landelijk diaconaal quotum worden hiermee deels gedekt. Elke gemeente draagt verplicht bij aan de jaarlijkse afdracht voor het diaconaal quotum, deze wordt gebaseerd op o.a. het aantal belijdende leden van onze gemeente.

Deze afdracht aan de landelijke PKN is bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Door deze collecte kan het lokaal en landelijk diaconaal werk plaats blijven vinden, van harte aanbevolen!

Eerste collecte: Algemene kosten diaconie
U kunt uw gift voor de "Algemene kosten diaconie" op onderstaande manieren doen:
via deze link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=S0jZQuHqQVehhEnGdPOEqg&qsl_reqcnt=1

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van hiernaast staande QR code:

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de diaconie:
NL34RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Algemene kosten diaconie

 

Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten " op onderstaande manieren doen:

via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van hier naast staande QR code:

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten


 

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat