Home
Facebook Twitter

Zondag 15 augustus: De vreugde voert ons naar dit huis

Zondag 15 augustus: De vreugde voert ons naar dit huis Biddinghuizen - 12 augustus 2021.  Het thema van deze ochtenddienst is "De vreugde voert ons naar dit huis". Dit lied (280) zingen mensen graag, vaak als aanvangslied van een kerkdienst. De dienst begint om 9:30 uur en u bent van harte welkom om mee te vieren!

Nog steeds is corona niet voorbij. We moeten nog steeds afstand houden en slechts een beperkt aantal mensen is in een kerkdienst mogelijk. Zingen gebeurt in de kerk ‘mondjesmaat’. De kerkenraad laat alleen het slotlied zingen. Zij is begrijpelijkerwijs nog heel erg voorzichtig. Het verlies van twee kerkleden door corona is nog steeds rauw voelbaar. Hoe is dan toch vreugde om naar de kerk te gaan mogelijk? Tegen de achtergrond van corona én van de recente overstromingen wil ik lezen over hoe Noach na de zondvloed de ark verlaat (Genesis 8: 13-22). Hij bouwt als eerste een altaar voor God en brengt een reukoffer. Uit het evangelie lezen we over de genezing van tien mensen door Jezus en maar één die hem bedankte (Lukas 17: 11-19). Mijn (voorlopige) antwoord op de vraag aan het begin van deze alinea is: Ware vreugde – ook na een verdrietige ramp - is alleen mogelijk, als je ten diepste beseft dat ALLES! een geschenk van God is.
 
Ds. Bram Bregman

Eerste collecte: Zomerzending KiA Pakistan

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan.
Eerste collecte: KiA Zomerzending Pakistan
U kunt uw gift voor de "Kerk in Actie Zomerzending Pakistan" op onderstaande manieren doen: NL34RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. Collecte 15 augustus KiA zomerzending Pakistan

 
Tweede collecte: Collecte werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen: NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Zendingsbusjes
Iedere derde zondag van de maand is er extra aandacht voor de zendingsbusjes.
Maakuw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. bijdrage zendingsbusjes

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat