Home
Facebook Twitter

zondag 10 oktober Doopdienst

zondag 10 oktober Doopdienst Biddinghuizen - 8 oktober 2021.  Het thema van deze vrolijke doopdienst is vol van belofte. Bij de doop klinken beloftes van de ouders en gemeente, maar daar klinkt vooral Gods belofte van trouw en liefde aan mensen.

We horen Gods belofte van trouw aan Noach en Jezus belofte van liefde. Het is vol van belofte! Maar wat zegt die belofte voor ons? In deze dienst wordt Levi Kroon gedoopt, de zoon van Jessica en Harry, broertje van Gerco en Lucas. Welkom om mee te vieren! 
Eerste collecte: Hulp in eigen dorp

De collecte voor de diaconie is bestemd voor diaconale hulp in eigen dorp. De diaconie raakt regelmatig betrokken bij situaties waarbij direct hulp gewenst is, er is bijvoorbeeld geen geld voor de dagelijkse boodschappen.
Ook kan er noodhulp verleend worden om te voorkomen dat iemand het huis uitgezet wordt.
De diaconie heeft goede contacten met o.a. het maatschappelijk werk om hulp in eigen dorp te kunnen verlenen. Wilt u meehelpen dat de diaconie deze hulp kan blijven bieden? In de onzekere tijd van corona is uw steun extra welkom.

U kunt uw gift voor de "Collecte Diaconie-Hulp in eigen dorp" op onderstaande manieren doen:
via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-6IN8n79SyWv_3BSR-67ng
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie: NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Hulp in eigen dorp

Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten " op onderstaande manieren doen:
via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Download:

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat