Home
Facebook Twitter

Zondag 16 januari 10.00 uur: Ochtenddienst – Oecumenische dienst

Zondag 16 januari 10.00 uur: Ochtenddienst – Oecumenische dienst Biddinghuizen - 13 januari 2022.  (deze dienst is vooraf opgenomen)

Week van Gebed voor Eenheid van Christenen
Thema: Licht in het duisterWeek van Gebed voor Eenheid van Christenen
Thema: Licht in het duister


Terwijl ik dit stukje schrijf, valt er nog weinig licht in de duisternis te bespeuren.  Hoewel volgens de kalender de dagen al weer enigszins zouden moeten lengen, is daar de afgelopen week nog niet zoveel van te merken. Het enige licht kwam vooralsnog van de lichtjes bij de kerststal, de verlichte krans voor het raam van mijn werkkamer en de pinkelende lichtjes in de tuin. En die heb ik dus allemaal volgens goede oude traditie op 6 januari verwijderd, want dan is de Kersttijd officieel voorbij en zal het natuurlijke licht langzaam maar zeker de duisternis van de winter overwinnen. Want dat is de zekerheid in donkere tijden...het licht zal nooit verdrongen worden door het duister. Na de nacht volgt altijd een dag, na de winter wordt het altijd weer lente.

En wat we ons nu nog amper kunnen voorstellen is dat het – zeker bij deze temperaturen - niet zo heel erg lang meer gaat duren voordat sneeuwklokjes weer hun lentekopjes boven de grond uitsteken. En dat er over pakweg vier maanden vele velden in Flevoland weer oogverblindend kleuren door de ontelbare tulpen die nu nog slapen in de donkere aarde.

Licht en donker horen onverbrekelijk bij elkaar, we hebben de duisternis nodig om het licht te herkennen, we hebben de nacht nodig om tot rust en inkeer te komen. Laten we daarom zowel de lichte als de donkere kanten van ons bestaan én in onszelf omarmen. Daarover wil ik wat met jullie door mijmeren en natuurlijk neem ik ook weer een  mooi verhaal mee..

Met warme groet uit Zwolle,
Dorothée van Leer

Collecte: Raad van Kerken in Nederland – Geef voor samen 

De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin achttien christelijke kerken en organisaties officieel samenwerken. Wij van de Raad van Kerken in Nederland geloven in mensen. Daarom zetten we ons in:

• voor de bestrijding van armoede in Nederland

• voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland

• voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten.

Wij geloven in samen. En in een gezamenlijke inzet. In vertrouwen op God. De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad van Kerken jaarlijks aan tientallen projecten. Zo maken ze zich samen sterk voor een levendig getuigenis. Met uw bijdrage geeft u de kerken gezamenlijk een gezicht en maakt u het mogelijk dat de kerken zich samen inzetten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Hartelijk dank!

Eerste collecte:  Raad van Kerken in Nederland – Geef voor samen 
U kunt uw gift voor de "Collecte Raad van Kerken in Nederland – Geef voor samen " op onderstaande manieren doen:
via deze link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1FYJavFBSWiX45cV1HLgQw&qsl_reqcnt=1
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL21 RABO 0348 1028 01
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Raad van Kerken
Tweede collecte: Oecumenische activiteiten in eigen dorp

U kunt uw gift voor de "Oecumenische activiteiten in eigen dorp" op onderstaande manieren doen:
via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=v_5fbdATQO-yOXhRu6XvCQ
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: NL21 RABO 0348 1028 01
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Oecumenische activiteiten
Extra collecte voor de Zendingsbusjes
Deze week extra collecte voor de zendingsbusjes, scan de QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte zendingsbusjes ZWO

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat