Home
Facebook Twitter

Zondag 27 febr. ochtenddienst aanvang 10.00 uur - Lof in de Hof dienst

Zondag 27 febr. ochtenddienst aanvang 10.00 uur - Lof in de Hof dienst Biddinghuizen - 25 februari 2022.  Het leven kan soms veel van u vragen. Daarover gaat de dienst op zondag 27 februari. Het thema van de dienst is Onderweg klinkt een lied. Aan de hand van de Bijbel en overdenking gaan we kijken naar wat God hierover aan ons wil vertellen. Daarnaast zingen we liederen die ons kracht kunnen geven tijdens de reis van ons leven.

​Collecte diaconie zondag 27 februari

Algemene kosten diaconie

De collecte van de diaconie is bestemd voor algemene kosten diaconie. Hierbij kunt u denken aan kosten die gemaakt worden voor de wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, extra uitgaven voor het corona-proof vieren van het Heilig Avondmaal en kosten van vorming en toerusting.

Ook de kosten voor het landelijk diaconaal quotum worden hiermee deels gedekt. Elke gemeente draagt verplicht bij aan de jaarlijkse afdracht voor het diaconaal quotum, deze wordt gebaseerd op o.a. het aantal belijdende leden van onze gemeente.

Deze afdracht aan de landelijke PKN is bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Door deze collecte kan het lokaal en landelijk diaconaal werk plaats blijven vinden, van harte aanbevolen!
​Collecte diaconie zondag 27 februari

Algemene kosten diaconie

De collecte van de diaconie is bestemd voor algemene kosten diaconie. Hierbij kunt u denken aan kosten die gemaakt worden voor de wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente, extra uitgaven voor het corona-proof vieren van het Heilig Avondmaal en kosten van vorming en toerusting.

Ook de kosten voor het landelijk diaconaal quotum worden hiermee deels gedekt. Elke gemeente draagt verplicht bij aan de jaarlijkse afdracht voor het diaconaal quotum, deze wordt gebaseerd op o.a. het aantal belijdende leden van onze gemeente.

Deze afdracht aan de landelijke PKN is bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Door deze collecte kan het lokaal en landelijk diaconaal werk plaats blijven vinden, van harte aanbevolen!
Geef via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=St2fQ4IoQX27LQK0Y_LSCg
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:


of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL34RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. Collecte 27 februari Algemene kosten
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:

NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Download:

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat