Home
Facebook Twitter

Zondag 6 maart 10.00 uur: Ochtenddienst - 1ste zondag van de veertigdagentijd

Zondag 6 maart 10.00 uur: Ochtenddienst  - 1ste zondag van de veertigdagentijd Biddinghuizen - 5 maart 2022.  Deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Maria de voeten van Jezus zalft. Ze geeft zich over aan het moment, aan haar gevoel. Maar de spanning hangt in de lucht: mensen willen Jezus betrappen op een misstap.

Maar niet iedereen snapt wat  er gebeurt. Er zijn kritische geluiden: kan Maria niet beter geld aan de armen geven en wat nuttigs en goeds doen? In deze spannende tijd vragen veel mensen zich af wat het goede is om te doen. Kunnen we wel iets doen? Hoe kun je blijven geloven dat alles goed komt?

Collectedoelen zondag 6 maart

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
KIA Zending
Geef via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=St2fQ4IoQX27LQK0Y_LSCg
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL34RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. Collecte 6 maart KIA Zending 
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat