Home
Facebook Twitter

Zondag 13 maart 10.00 uur: Ochtenddienst - 2de zondag van de veertigdagentijd

Zondag 13 maart 10.00 uur: Ochtenddienst  - 2de zondag van de veertigdagentijd Biddinghuizen - 11 maart 2022.  Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd gaat het in het project van Kerk in Actie over ‘zieken bezoeken’. Wij volgen Jezus op ziekenbezoek in bad Betesda (Johannes 5). Het moet een huis van barmhartigheid zijn, maar de man die Jezus aanspreekt lijkt vooral ziek en eenzaam.

Naast onze verwondering over het wonder dat hierop volgt, proberen we uit deze geschiedenis lessen te trekken voor onze omgang met de zieken en eenzamen in onze omgeving. 

ds. Swager, Doornspijk

Collectedoelen zondag 13 maart: Noodhulp Oekraïne

Vanwege de situatie in Oekraïne heeft de diaconie besloten om de collecte aan te passen naar onderstaand doel. Het eerder genoemde doel in het Kerkblad en op het collecterooster komt daarmee te vervallen.

Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!'

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen in Oekraïne. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten.
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
VIDEO collecte doel
Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. De diaconie hoopt dat u een extra bijdrage kunt doen voor dit doel.
Geef via deze link 
 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jJssP61rTNSOD303Bsu6oA&qsl_reqcnt=1
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL34RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Biddinghuizen
o.v.v. coll. 13-3 KiA Oekraine
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat