Home
Facebook Twitter

Actuele informatie i.v.m. coronavirus

Actuele informatie / planning:

Online kerken en kerken na 1 juli (update 25 maart 2021)

Bezoeken kerkdiensten voorlopig niet 
Vorige week schreven we dat er vanaf 11 april weer bezoekers welkom zijn bij de diensten. Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jl. heeft de kerkenraad besloten dit uit te stellen tot in ieder geval zondag 25 april. Na de persconferentie van 20 april zal er opnieuw een besluit worden genomen. In de Werkgroep Jeugdvorming wordt ondertussen geschreven aan een voorstel voor het jeugdwerk waarbij het uitgangspunt is: Hoe kunnen we dit weer meer gaan opstarten en vormgeven?
Verder was er vanuit de gemeente was de vraag gekomen of de kerk in de tijd voor Pasen ook opengesteld kan worden. Hoewel het een prachtig idee is en we dit soort initiatieven van harte toejuichen, hebben we ook hiervan gezegd dat we dit op basis van de huidige maatregelen en oplopende besmettingen niet verantwoord vinden. We hopen dat we in de komende maanden u allen van harte welkom kunnen heten in ons mooie kerkgebouw.
Tot slot: Vanuit het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is een routekaart vormgegeven die voor de kerkelijke gemeentes als leidraad kan dienen. Op de website van de PKN is hierover een artikel gedeeld: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast. De kerkenraad volgt deze routekaart waar van toepassing op onze gemeente.

Vieringen worden uitgezonden via internet (beeld & geluid) en via Facebook (livestream).
 
De wekelijkse bloemengroet wordt verzorgd door de Diaconie
 
Kinderkerk: we gaan de informatie van de kinderkerk ook online delen zodat de kinderen thuis verder kunnen werken aan het project.
 
 

Collectegelden

Omdat er geen diensten zijn, zijn er ook geen collecteopbrengsten. Omdat kerkenwerk en werk van de diaconie wel doorgaat, geven we u ter overweging uw collectebijdrage over te maken. Vermeld eventueel voor welke zondag deze geldt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan het juiste doel. De rekeningnummers zijn:
 
CvK:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
Diaconie:
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. diaconie


Richtlijnen rondom uitvaarten

De kerkenraad heeft deze week richtlijnen opgesteld voor het houden van uitvaarten in deze tijd. Deze kunt u hieronder downloaden:
 

© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat