Home
Facebook Twitter

Actuele informatie i.v.m. coronavirus

Actuele informatie / planning:

Online kerken en kerken na 1 juli (update 25 mei)
De komende periode blijven we online diensten houden. Een aantal mensen gaat zich buigen over de vraag hoe we na 1 juli mogelijk weer diensten kunnen organiseren. We volgen hierin het protocol wat aangereikt is vanuit de PKN en uiteraard de landelijke richtlijnen van het RIVM. Omdat dit allemaal zeer zorgvuldig moet gebeuren en we bijvoorbeeld ook een registratiesysteem moeten hebben, vraagt het tijd om alles uit te werken. Tevens is op moment van schrijven nog niet bekend wanneer kerken in onze nieuwe kerkzaal mogelijk is.

 
Dagelijks wordt er rond 8:00 uur een woord voor vandaag gepost via Facebook en Instagram. De bijbehorende afbeelding wordt ook doorgeplaatst op de website
 
In de loop van de dag wordt er nogmaals een bericht geplaatst via sociale media.
 
Vieringen worden uitgezonden via internet (beeld & geluid) en via Facebook (livestream).
 
De wekelijkse bloemengroet wordt verzorgd door de Diaconie
 
Kinderkerk: we gaan de informatie van de kinderkerk ook online delen zodat de kinderen thuis verder kunnen werken aan het project.
 
Jaarlijkse actie ZWO / Diaconie voorjaarszending: de brieven worden bezorgd, u wordt gevraagd zelf uw bijdrage over te maken.

Collectegelden

Omdat er geen diensten zijn, zijn er ook geen collecteopbrengsten. Omdat kerkenwerk en werk van de diaconie wel doorgaat, geven we u ter overweging uw collectebijdrage over te maken. Vermeld eventueel voor welke zondag deze geldt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan het juiste doel. De rekeningnummers zijn:
 
CvK:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
Diaconie:
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. diaconie


Richtlijnen rondom uitvaarten

De kerkenraad heeft deze week richtlijnen opgesteld voor het houden van uitvaarten in deze tijd. Deze kunt u hieronder downloaden:
 

Overige actualiteiten: 

Afscheid Henk en Ria
Dat de Voorhof tot en met 6 april in ieder geval gesloten is betekent ook dat de werkzaamheden van Henk en Ria helaas ook eerder zijn gestopt dan gepland. De datum waarop we officieel afscheid van hen nemen, stond gepland op 24 april. Deze wordt in overleg met Henk en Ria verplaatst naar een later moment. Dit om alles goed en zorgvuldig ook vorm te kunnen geven.
 
Verhuisdatum:
Op dit moment wordt nog uitgegaan van half mei, we houden u hiervan op de hoogte.
 
Oden van Salomo
Er is een nieuwe datum: vrijdag 27 november. U wordt op een later moment geïnformeerd over geldigheid van de huidige kaartjes.
 
Komende weken
Komende weken houden we u op de hoogte via onze website, via de GemeenteFlits en via onze sociale media (Facebook). Per week bekijken we de situatie en volgen we het beleid van de landelijke kerk en de overheid.
 
Omzien naar elkaar
Blijf omzien naar elkaar! Bel elkaar, doe een kaartje bij iemand in de bus, vraag uw (klein)kind een mooie tekening te maken en bezorg deze bij iemand die uw aandacht nodig heeft. Blijf met elkaar in verbinding.
 
Deze tijd vergt veel van ons allen. Laten we elkaar ook op afstand blijven dragen. En ook blijven bidden voor elkaar en onze gemeente.
 
Zorgen delen?
Mocht u contact willen, uw zorg delen of heeft behoefte aan een luisterend oor? Schroom niet om contact op te nemen met de dominee of de pastorale ouderlingen.
 
Vertrouwen en Zegen
We zijn samen onderweg naar Pasen. In dit alles mogen we blijven vertrouwen op God Die ons voorgaat om ons de juiste weg te wijzen, Die achter ons is om ons in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. Die naast ons is om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen, Die in ons is om ons te troosten als we verdrietig zijn, Die boven ons is om te zegenen. We mogen ons gedragen weten bij alles wat er de komende tijd op ons af komt.
© 2020 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat