Home
Facebook Twitter

Actuele informatie i.v.m. coronavirus

Actuele informatie / planning:

Online kerken en kerken (update 25 april 2021)

Kerken met bezoekers vanaf zondag 2 mei 2021 9.30 uur

Vanaf zondag 2 mei willen we, als kerkenraad, de kerk weer open zetten voor bezoekers.
Maximaal 30 personen, inclusief kinderen, exclusief de personen die een taak hebben.
Dit is conform de richtlijnen van de PKN.
Om er bij te kunnen zijn geldt nog steeds dat je je moet aanmelden.
Dit kan op het volgende adres:aanmelden@pgbiddinghuizen.nl
Opgeven om in de dienst te willen zijn kan tot vrijdags 18.00 uur.
Heb je vragen bel Tineke Stuifzand 332941 of Jan Post 331009
Uiteraard is alles onder voorbehoud van de landelijke maatregelen.
Vanaf zondag 2 mei beginnen de diensten om half 10 (9.30 uur).


Tot slot: Vanuit het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is een routekaart vormgegeven die voor de kerkelijke gemeentes als leidraad kan dienen. Op de website van de PKN is hierover een artikel gedeeld: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast. De kerkenraad volgt deze routekaart waar van toepassing op onze gemeente.

Vieringen worden uitgezonden via internet (beeld & geluid) en via Facebook (livestream).
 
De wekelijkse bloemengroet wordt verzorgd door de Diaconie
 
Kinderkerk: we gaan de informatie van de kinderkerk ook online delen zodat de kinderen thuis verder kunnen werken aan het project.
 
 

Collectegelden

Omdat er geen diensten zijn, zijn er ook geen collecteopbrengsten. Omdat kerkenwerk en werk van de diaconie wel doorgaat, geven we u ter overweging uw collectebijdrage over te maken. Vermeld eventueel voor welke zondag deze geldt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan het juiste doel. De rekeningnummers zijn:
 
CvK:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
Diaconie:
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. diaconie


Richtlijnen rondom uitvaarten

De kerkenraad heeft deze week richtlijnen opgesteld voor het houden van uitvaarten in deze tijd. Deze kunt u hieronder downloaden:
 

© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat