Home
Facebook Twitter

Zondag 5 september 2021 | ochtenddienst 9:30 uur

Zondag 5 september 2021 | ochtenddienst 9:30 uur Biddinghuizen - 4 september 2021.  De Schriftlezing is gekozen uit Exodus 1. Hierin wordt ons verteld hoe de Israëlieten in Egypte zwaar onderdrukt worden en dat de farao van Egypte alles in het werk stelt om hen onder de duim te houden. Gods heilsplan echter is, dat Hij Zijn volk zal redden en zal brengen naar het land Kanaän, ondanks het felle verzet van de farao.

God zet door; Hij is getrouw aan Zijn gegeven beloften. Het thema voor de dienst is dan ook: "God is getrouw!"  In Exodus 1 komt voor de 1e keer in de geschiedenis het "antisemitisme" ter sprake, ook in de preek. 

Met een hartelijke groet,
ds. Veenstra
Collecte: Pastoraatskosten
 De 1e collecte is bestemd voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
U kunt uw gift op onderstaande manieren doen:
via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FC1Zoa
H3S4yYoXAV44qW5Q


U kunt een bijdrage in de collectezak doen of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten. 

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code
Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten " op onderstaande manieren doen:

via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van hier naast staande QR code:

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Extra collecte: Bijdrage Sponsorkind Kinderkerk

Scan de QR-code om te betalen voor bijdrage sponsorkind kinderkerk. Gebruik de Camera App op je telefoon.
of via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=29YgY-leSRGAmm2hHVKvMG

 

<< Terug naar overzicht
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat