Home
Facebook Twitter

Zondag 14 november 2021 | ochtenddienst 10:00 uur

Zondag 14 november 2021 | ochtenddienst 10:00 uur Biddinghuizen - 12 november 2021.  Thema: Leven is spreken, dansen en delen
Er was een tijd van overleven, en voor velen op de wereld is die er nog. Denk aan de miljoenen vluchtelingen. (Corona, wat een ramp nog steeds, en voor ieder mens op de wereld bedreigend...) Hoop is de achtergrond van de lezing Jesaja 35: 1-10. In de tijd van Jezus was er relatieve vrede.


God betekende voor Jezus gezondheid en mee mogen doen in de samenleving en godsdienst. In onze tijd gaat het om vrijheid en ontwikkeling van talenten. De genezing van de doofstomme man (Marcus 7: 31-39) betekent al deze dingen samen: Ga open, leef, dans en deel! Verlangen wij hier  allemaal niet naar? Moge de ontmoeting met Gods Woord ons werkelijk LEVEN schenken! Wel-KOM!
 
ds Bram Bregman
Collecte: Pastoraatskosten
 De 1e collecte is bestemd voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
U kunt uw gift op onderstaande manieren doen:
via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FC1Zoa
H3S4yYoXAV44qW5Q


U kunt een bijdrage in de collectezak doen of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten. 

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code
Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten " op onderstaande manieren doen:

via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van hier naast staande QR code:

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten
Download:

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat