Home
Facebook Twitter

Zondag 9 mei: 09.30 uur Ochtenddienst

Zondag 9 mei: 09.30 uur Ochtenddienst Biddinghuizen - 7 mei 2021.  Het thema van deze Heilig Avondmaalsdienst is alles is liefde. Jezus roept op om in Zijn liefde te blijven. Wat bedoelt Hij daarmee en hoe doe je dat? We delen brood en wijn met elkaar. We hebben er goed over nagedacht hoe dat in deze tijd kan. Aan tafel delen we de liefde waar we van leven.

De 30 mensen die in de kerk mogen, krijgen brood en wijn op hun plek en thuis kunt u/je het Heilig Avondmaal ook meevieren. Dat kan op verschillende manieren. Bent u nog zoekend hoe dat het beste kan? Misschien helpt dit filmpje je op weg:https://www.youtube.com/watch?v=_VF9j9bJgaw
 

Collecte Heilig Avondmaal op Zondag 9 mei
Coronahulp in Nepal

Tot voor kort werkten tienduizenden Nepalese arbeidsmigranten in India, maar door de coronamaatregelen raakten ze hun baan kwijt en keerden ze terug naar hun dorpen in Nepal. De gevolgen voor de arme Nepalese bevolking zijn groot. Gezinnen kunnen de inkomsten van de arbeidsmigranten niet missen, omdat de werkloosheid in het eigen land hoog is.

Samen met lokale partnerorganisaties deelt Kerk in Actie voedselpakketten uit aan teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. Ook helpen we hen met het opzetten van een pluimveebedrijf of een groentekwekerij en het effectief bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Dat geeft perspectief voor een toekomst in hun geboortestreek en zijn ze niet genoodzaakt elders geld te verdienen onder mensonterende omstandigheden.

De diaconie wil het werk van Kerk in Actie van harte ondersteunen middels de opbrengst van deze collecte.

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "HA 9mei KiA Coronahulp Nepal" via
https://tikkie.me/pay/nq5qj7kc4hvbuooi0laa
Deze link is geldig t/m 19 mei
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Corona hulp Nepal
 
Eerste collecte: Pastoraatskosten

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Pastoraatskosten" via
https://tikkie.me/pay/gnp51cji9kb2pf5ce3ga
Deze link is geldig t/m 18 mei
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte Pastoraatskosten

Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Werkgr en orgkosten" via
https://tikkie.me/pay/em3uaq9ksc2llf76hd6i
Deze link is geldig t/m 18 mei 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte werkgroep- en organisatiekosten 

Sponsorkind Kinderkerk

Iedere eerste zondag van de maand (deze maand op de tweede zondag) is er extra aandacht voor het sponsorkind van de Kinderkerk. Wilt u bijdragen? Dat kan via onderstaande mogelijkheden:
Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Bijdrage sponsorkind kinderkerk mei" via
https://tikkie.me/pay/q98aurmmcj835j0j2r08
Deze link is geldig t/m 18 mei
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. bijdrage sponsorkind Kinderkerk mei

Download:

<< Terug naar overzicht
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat