Home
Facebook Twitter

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk iActie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:          mevrouw Cock Tijsseling-van Egmond
Leden:                             de heer Bert Oost
                                        mevrouw Klasiena Schoneveld-van Eijsden
                                        mevrouw Marie Menkveld
 
Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: “Gezondheidseducatie in plattelandsdorpen”.
 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.
 
September 2012 zijn wij gestart met het ondersteunen van één project van Kerk in Actie in Bangladesh, het project: Gezondheidseducatie in plattelandsdorpen'. Dit project steunen wij twee jaar.
In de foyer hangt een informatiebord over het project. In het Kerkblad en op de website kunt u er regelmatig over lezen en in kerk proberen wij u tevens regelmatig te informeren.
 
Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?
Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is: 34.81.10.812,
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!
  
Werkgroep ZWO
 
 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat