Home
Facebook Twitter

Ziekenzalving

Ziekenzalving is een mogelijkheid van de kerk om te handelen, te helen en te bemoedigen in het leven van mensen. Het staat al in de bijbel genoemd. Zo wordt o.a. in Marcus 6:13 bericht hoe de leerlingen van Jezus vele zieken met olie zalfden en hen genazen. Het koninkrijk van God wordt zo in woord en daad onder de mensen gebracht. De kracht van de Geest mag zichtbaar worden in het leven van mensen. Iets wat nodig is want ons leven staat nog in een spanningsveld. Enerzijds geloven we in de opstanding van Christus en anderzijds is deze opstanding niet de voltooiing van de geschiedenis. We zijn als mensen nog onderweg naar de voleindiging. En onderweg blijven lijden en kruis actueel en mogen we uitzien naar de komst van de Heer. In deze verwachting en spanning is er plaats voor voorbede voor zieken, handoplegging en ziekenzalving. In Jacobus 5:13-16 roept Jacobus de lezer op om in tijden van leed en ziekte de oudsten van de gemeente te laten komen voor gebed en zalving.
Bij ziekenzalving brengen we mensen in het bijzonder in de nabijheid van God, in het bereik van de Heilige Geest, in het vertrouwen dat onze zieken daar beter van worden. Wat ‘beter worden’ inhoudt kunnen wij niet zeggen, dat zal door de ontvanger zelf ervaren worden. Dit mag in vertrouwen en verwachting aan God zelf worden overgegeven. Ziekenzalving is naast de Doop en het Avondmaal een betekenisvol handelen waarin het koninkrijk van God zichtbaar mag worden.
U kunt ziekenzalving vragen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij langdurige lichamelijke/ psychische ziekte of bij een korte ingrijpende situatie met betrekking tot zorg of handicap. Ziekenzalving kan meerdere keren in het leven plaatsvinden.
Uw vraag om ziekenzalving zal in overleg met predikant/ pastoraal werker besproken worden om de verwachtingen en handelingen met elkaar te verhelderen.
De ziekenzalving vindt meestentijds plaats in huiselijke kring en kan in een kring van familie/ vrienden gevierd worden. Er zal – in overleg – een korte viering zijn, waarin aanwezig zal zijn gebed, bijbellezing, handoplegging en de zalving met olie. De gemeente wordt hierin betrokken door aan hen te vragen om mee te bidden tijdens dit moment. Hiertoe wordt de zondag voorafgaand aan de ziekenzalving, dit bekend gemaakt bij de pastorale mededelingen.
 
 
Informatie / opgave
ouderling Peter van Woerden                         T : 0320-28 81 79

© 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat