Home
Facebook Twitter

Gebedsgroep

Momenteel ligt het onderstaande stil vanwege onderbezetting.

Een aantal mensen binnen de gemeente heeft het verlangen  om voor de protestantse gemeente in Biddinghuizen te bidden. Er vinden allerlei activiteiten binnen de gemeente plaats die allemaal het doel hebben God groot te maken. Willen we dit kans van slagen geven, dan is het goed God hiervan op de hoogte te brengen en te vragen om Zijn zegen hier aan te verbinden.
God is een God die aanbeden wil worden, wat is er mooier dan dat er een (vaste) groep mensen is binnen de protestantse gemeente die met volharding bidt, voor Gods aanwezigheid en Gods Geest binnen alle activiteiten van de gemeente? 
 
Er wordt ook gebeden voor mensen en situaties in de gemeente waar wij van weten om hen zo bij God te brengen.
 
We proberen 1 x per 2 weken bij elkaar te komen, in huiselijke kring. Bij toerbeurt bereidt  één persoon het voor en leidt de gebedsgroep, volgens een vaste indeling.  Naast bidden wordt er uit de Bijbel gelezen en naar muziek geluisterd. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur.
 
We willen bewaken dat we geen “theekransje” worden en nemen onze taak serieus.
We hopen dat meer mensen dit verlangen met ons willen delen en dat het gebed ingebed raakt binnen de protestantse gemeente van Biddinghuizen, want we mogen geloven dat “het gebed van een rechtvaardige veel vermag” .
 
U kunt de gebedsgroep bereiken via gebedsgroep@pgbiddinghuizen.nl. Ook gebedspunten kunt u doorgeven via dit adres.
 
De data waarop we bijeenkomen staan niet vast op dit moment, na iedere bijeenkomst wordt de volgende datum afgesproken. De intentie is om de data en de locatie in het kerkblad en via de website aan u bekend te maken.
 
De gebedsgroep - Corien Deetman, Lydia Daudey

© 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat