Kerk Radio / Kerktelefoon en Kerk TV

Door middel van de onderstaande vragen wordt geprobeerd het gebruik van Kerk Radio inzichtelijk te maken.
Ook wordt er naar uw mening en behoefte betreffende Kerk TV geinformeerd.
Met deze informatie hoopt de AV-commissie (onderdeel van de Bouwcommissie) een advies over deze voorzieningen te kunnen uitbrengen richting de Kerkenraad.


Kerk Radio / Kerktelefoon

Het luisteren naar de kerkdienst via internet of telefoon (alleen geluid)

Ik luister naar de rechtstreekse uitzending (één antwoord mogelijk):
Elke week
Eén keer per maand
Eén keer per half jaar
Nooit
Dit lukt mij niet
Ik beschik niet over een internet verbinding
Ik luister op een later moment een dienst terug (één antwoord mogelijk):
Elke week
Eén keer per maand
Eén keer per half jaar
Nooit
Dit lukt mij niet
Ik luister op de volgende manier naar de Kerk Radio (meerdere opties mogelijk):
Via mijn computer of laptop
Via mijn tablet
Via mijn TV of radio
Anders (vul in): …
 
Ik heb de volgende wensen of opmerkingen over de Kerk Radio (meerdere opties mogelijk):
Het bevalt uitstekend
Het is lastig in gebruik
De uitzending valt soms uit
Het gesproken woord is niet goed te verstaan
De samenzang is niet goed te volgen
Anders (vul in): …
 
Kerk TV

Het thuis meekijken naar de kerkdienst via internet (beeld en geluid)
Met onderstaande vragen informeren we naar uw mening over Kerk TV.
Dit is bedoeld om een beeld te vormen over de wensen binnen de gemeente.
Privacy is bij Kerk TV een belangrijk aspect, dit punt zal worden meegenomen in het advies richting de kerkenraad.

Dit vind ik van Kerk TV (meerdere opties mogelijk):
Ik ga het niet gebruiken
Kerk TV hoeft van mij niet, maar ik zou in de kerkzaal zelf camera’s willen zodat alles goed op de beamer zichtbaar is.
Ik zou het fijn vinden om thuis mee te kunnen vieren wanneer het mij niet (meer) lukt om naar de kerkzaal te komen.
Als ik thuis kan kijken zou ik minder vaak naar de kerkdienst komen
Ik zou de dienst graag op een later moment terug willen kijken
Ik ben bang dat het gebruik te ingewikkeld is voor mij.
Dit zou ik graag willen zien (meerdere opties mogelijk):
Een overzicht van de kerkzaal alsof ik zelf in de zaal zit.
De voorganger duidelijk in beeld
Het orgel als deze speelt
De kindermomenten en andere bijzonderheden duidelijk in beeld
De teksten, plaatjes en filmpjes welke op de beamer getoond worden
Ik zou graag Kerk TV willen kijken via (meerdere opties mogelijk):
Via mijn computer of laptop
Via mijn tablet
Via mijn mobiele telefoon
Via mijn TV
Ook als ik buitenshuis ben (bijvoorbeeld op vakantie)
Zo moet worden omgegaan met de Kerk TV uitzendingen (meerdere opties mogelijk):
Iedereen die geïnteresseerd is mag meekijken met de kerkdienst
Alleen onze (gast)leden mogen meekijken met de kerkdienst
Alleen mensen met een valide reden mogen toegang tot Kerk TV krijgen
Alleen rechtstreeks meekijken moet mogelijk zijn, het mag niet later teruggekeken worden
Leeftijd:
Opmerkingen: