Home
Facebook Twitter

Kinderkerk

Voor de kinderen die in groep 1 tot en met groep 7 van de basisschool zitten, is er iedere zondag tijdens de kerkdienst kinderkerk.

De kinderen gaan eerst met hun ouder(s)/verzorger(s) mee de kerk in. Meestal verlaten we na de begroeting van de dominee de kerk, om naar hun eigen ruimte te gaan. Hier horen de kinderen het bijbelverhaal op hun eigen niveau, zingen en praten we hierover en maken we een leuke verwerking. 
Tijdens de collecte komen we weer terug in de kerk. In de kinderkerk hebben we onze eigen collecte. Het geld is onder ander bestemd voor ons sponsorkind Kwasi. Kwasi woont in een kindertehuis in Ghana. ( zie http://mchildcare.nl/ ). Ook gaat ons geld naar KiKa, een stichting voor kinderen met kanker (zie https://www.kika.nl/).Tijdens Advent en de Veertigdagentijd wordt er in de kinderkerk gewerkt aan een project om op die manier met elkaar toe te leven naar Kerst en Pasen.

Op kerstavond is er een specialegezinsdienst waaraan de kinderen van de kinderkerk een grote bijdrage leveren.

Verder zijn er gedurende het jaar een aantal diensten vóór en dóór kinderen. 
Het enthousiasme van de kinderen laat zien hoe belangrijk dit kerkenwerk is.

Voorzitter / contactpersoon
Mw. Marjan Oost
E-mail: kinderkerk@pgbiddinghuizen.nl

Secretaresse                                             
Mw. Karja van Dijk-Wijngaard                        

Penningmeester:
Mw. Plonie Keijzer

Verder nog als leiding: Rosalie van Ruler, Roos Junte, Berdien van der Vliet, Marjan Oost, Karja van Dijk, Plonie Keizer, Esther van den Bos.
De voorzitter van de kinderkerk woont de vergaderingen van de WJV bij en koppelt relevante zaken terug naar de andere leiding. De voorzitter heeft ook regelmatig contact met de voorzitter van werkgroep Eredienst om bepaalde zaken af te stemmen.

© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat