Home
Facebook Twitter

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving wordt hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.
 

A. Algemene gegevens

B. Samenstelling bestuur.

C. Doelstelling/visie.

D. Beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

F. Verslag Activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

I. Verkorte staat van baten en lasten van de diaconie, met toelichting

© 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat