Home
Facebook Twitter

Werkgroep Vorming en Toerusting

De Werkgroep Vorming en Toerusting ziet het als haar taak bezinning over geloof en kerk binnen de gemeente te bevorderen. Het vormende en toerustende element is daarin het uitgangspunt.

Momenteel is de werkgroep niet actief en heeft geen leden meer.
 
 Taken van de werkgroep zijn:
 
  • het bedenken, uitwerken en inbrengen van een jaarthema
  • invulling geven aan thema-avonden, ontmoetingsavonden, themadiensten en andere activiteiten rond het jaarthema
  • informeren over WVT gerelateerde activiteiten op lokaal en regionaal niveau door middel van publicaties
  • op verzoek ondersteuning van doelgroepenteams 

Jaarthema:
Elk jaar wordt een nieuw thema gekozen dat binnen de gemeente als leidraad kan dienen. Het vormt een soort kapstok waaraan activiteiten, in welke vorm dan ook, worden opgehangen.
Elk jaarthema krijgt een eigen logo als symbool.
Dit logo is zichtbaar in de kerkzaal aan de muur van het liturgisch centrum.

Het jaarthema van dit seizoen is: Vier de Kerk.


 © 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat