Home
Facebook Twitter

Werkgroep Eredienst

De werkgroep eredienst bestaat uit een aantal gemeenteleden, die met de
predikant meedenken over het geheel van erediensten en op de hoogte willen
blijven van de ontwikkelingen in de liturgie.

Tot hun taak behoort een aantal specifieke zaken:
- coördinatie van groepen die actief zijn rond de eredienst.
- voorstellen maken en doen aan de kerkenraad, van zaken die te maken
hebben met de eredienst.
- evalueren van de zondagse diensten.
- het coördineren van koren en muziekgroepen die meewerken aan de
eredienst.
- coördineren van de projecten rond Kerstmis en Pasen.
- (mee-) voorbereiden van een aantal diensten.

Samenstelling van de werkgroep:
Ouderling
Mw. Aaltje Timmerman E : aaltjet@xs4all.nl

Kinderkerk
kinderkerk@pgbiddinghuizen.nl

Predikant
ds. Margriet van de Bunt E: dominee@pgbiddinghuizen.nl

Bloemengroep
Mw. Aaltje Timmerman

Incidenteel zijn aanwezig:

Zingen in de Zomer
vacant
 
Lof in de Hof
Dhr./ mw. Maarten en Rieneke Jochemse E : eek1984@yahoo.com

Koster
................... 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat