Home
Facebook Twitter

Pastoraat

De werkgroep pastoraat bestaat uit de predikant,  pastorale ouderling(en) en de coördinatoren van de verschillende doelgroepenteams.

Er is, naast de algemene pastorale zorg, een indeling in pastorale doelgroepen op grond van gezinssamenstelling en leeftijd.
Apart bezoekwerk is er voor nieuw ingekomenen en kerkverlaters.

Contact:
Pastoraal ouderling en tevens voorzitter pastoraat is:
dhr. Roel van Hoof / 06 – 651584237 / rmvanhoof@kpnmail.nl
e-mail: pastoraat@pgbiddinghuizen.nl

Opzet Pastoraat
De gemeente is ingedeeld in 5 pastorale doelgroepen.
1. Jongeren 21 – 30 jaar
Coördinator
Vacant

2. Middengroep 30 – 75 jaar
Coördinator
Mw. Gerjanneke Polinder

3. Senioren 75 jaar en ouder
Coördinator
Dhr. Martin Zwarteveld 
Dhr. W. Kapteijn

4. Nieuwingekomenen en Kerkverlaters
Coördinator
Mw. Annie van Tilburg-van der Ende

5. Gespreksgroep rouw en verdriet
Mw. M. Groeneweg-Brouwer
Mw. C. van Dijke-Visser

Iedere doelgroep heeft een groep gemeenteleden die zorgt voor de activiteiten
en het bezoekwerk. Deze gemeenteleden zorgen voor passende activiteiten en
benaderen vooral de eerste drie doelgroepen daarmee.
De senioren, nieuw ingekomenen en degenen die zich laten uitschrijven, worden
bezocht.

Huisbezoek
U kunt altijd contact opnemen wanneer u bezoek wilt ontvangen. Bij overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant. De mensen die u bezoeken hebben allen een gelofte van geheimhouding afgelegd. In het huisbezoek wordt iets zichtbaar van het omzien naar elkaar in een geloofsgemeenschap.

Informatie / opgave
ouderling vacant

Avondmaal aan huis
Meer informatie vindt u op de pagina Avondmaal aan huis.

Gespreksgroepen
Meer informatie vindt u bij het thema 'Ontmoeten'
 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat