Home
Facebook Twitter

Pastoraat

De werkgroep pastoraat bestaat uit de predikant, pastoraal werker,  2 pastorale ouderlingen en de coördinatoren van de verschillende doelgroepenteams.
Bij welke ouderling of professionele werker u ingedeeld bent, is gebaseerd op de
straat/weg waar u woont. Zo zijn er 2 wijken, onderverdeeld in 7 secties.

Daarnaast is er een indeling in pastorale doelgroepen op grond van
gezinssamenstelling en leeftijd.
Apart bezoekwerk is er voor nieuw ingekomenen en kerkverlaters.

Contact: email: pastoraat@pgbiddinghuizen.nl

Opzet Pastoraat
De gemeente is ingedeeld in 5 pastorale doelgroepen.
1. Jongeren 21 – 30 jaar
Coördinator
DHR. Dries van Dijk

2. Gezinnen met thuiswonende kinderen tot 18 jaar
Coördinator
Mw. Daniëlle Commandeur-Brouwer 

3. Middengroep 30 – 70 jaar
Coördinator
Mw. Gerjanneke polinder

4. Senioren 70 jaar en ouder
Coördinator
Dhr. Martin Zwarteveld 

5. Nieuwingekomenen en Kerkverlaters
Coördinator
Mw. Annie van Tilburg-van der Ende

Iedere doelgroep heeft een groep gemeenteleden die zorgen voor de activiteiten
en het bezoekwerk. Deze gemeenteleden zorgen voor passende activiteiten en
benaderen vooral de eerste drie doelgroepen daarmee.
De senioren, nieuw ingekomenen en degenen die zich laten uitschrijven, worden
bezocht.

Huisbezoek
U kunt altijd contact opnemen met de wijkouderling wanneer u bezoek wilt ontvangen. Bij overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant of pastoraal werker. De mensen die u bezoeken hebben allen een gelofte van geheimhouding afgelegd. In het huisbezoek wordt iets zichtbaar van het omzien naar elkaar in een geloofsgemeenschap.

Contactpersoon
Dhr. Wim kaptein email: pastoraat@pgbiddinghuizen.nl

Informatie / opgave
ouderling Dries van Dijk

Avondmaal aan huis
Meer informatie vindt u bij: Leerhuis/Avondmaal aan huis.

ouderling Peter van Woerden                      T : 0320-28 81 79

Gespreksgroepen
Meer informatie vindt u bij : Leerhuis.
 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat