Home
Facebook Twitter

Het Nieuwe Kerkblad

Het kerkblad verschijnt 2-wekelijks..
In de zomermaanden kan dat soms een week langer zijn..

Abonnementsprijs 2019 per half jaar: €18,- per post.
Daarnaast is het ook mogelijk om een digitale versie te ontvangen. Kosten zijn dan voor 2019 € 8,50 per halfjaar


Abonnementsopgave en beëindiging bij voorkeur bij de redactie doorgeven per e-mail: hetnieuwekerkblad@solcon.nl  of naar onderstaand adres.

Redactie Het Nieuwe Kerkblad
Reveweg 12, 8251 PW Dronten

Aanleveren kopij
Kopij voor het kerkblad kunt u inleveren tot zaterdagavond 19:00 uur bij:
Dhr. Pieter Sybesma  E : psybesma@bhznet.nl

Vertegenwoordigers in de stichting Het Nieuwe Kerkblad voor Biddinghuizen
Dhr. Gerrit Weijers
Dhr. Wim van der Vliet 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat