Home
Facebook Twitter

Het Nieuwe Kerkblad

In Het Nieuwe Kerkblad wordt informatie gedeeld vanuit de Protestantse Gemeentes van Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. U leest hier pastorale zaken, berichten uit de kerkenraad, informatie vanuit onze predikant en bijvoorbeeld informatie over activiteiten.

Het kerkblad verschijnt 2-wekelijks. In de zomermaanden kan dat soms een week langer zijn.

Abonnementsprijs per half jaar: €18 per post.
Daarnaast is het ook mogelijk om een digitale versie te ontvangen. Kosten zijn dan € 8,50 per halfjaar.

Abonnementsopgave en beëindiging bij voorkeur bij de redactie doorgeven per e-mail: hetnieuwekerkblad@solcon.nl  of naar onderstaand adres.

Redactie Het Nieuwe Kerkblad
Reveweg 12
8251 PW  Dronten

Aanleveren kopij
Kopij voor het kerkblad kunt u inleveren tot zaterdagavond 19:00 uur bij:
Dhr. Pieter Sybesma via psybesma@bhznet.nl

Vertegenwoordigers in de stichting Het Nieuwe Kerkblad voor Biddinghuizen
Dhr. Gerrit Weijers
Dhr. Wim van der Vliet 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat