Home
Facebook Twitter

Septemberenvelop en andere post

Ieder kerkelijk seizoen ontvangen alle pastorale eenheden op een aantal vaste momenten informatie vanuit onze gemeente.

September-envelop
Deze wordt aan het begin van het seizoen bezorgd. In deze envelop zit een informatiebrief en de Info-Wijzer, een handig bewaarboekje met alle contactadressen en de belangrijkste informatie over onze gemeente. Daarnaast is er informatie vanuit werkgroepen toegevoegd. Onder meer over de Solidariteitskas (de uiteg hierover leest u op de website van de PKN). Onze gemeente heeft rondom de bouw subsidie mogen ontvangen hieruit.

Dankdag
Rond Dankdag (begin november) wordt een brief bezorgd vanuit het College van Kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans
Dit is ieder jaar in januari en betreft informatie over uw vrijwillige bijdrage.

Zending / Werelddiaconaat
Vanuit Diaconie en ZWO is er jaarlijks aandacht voor de Pinksterzending en het Werelddiaconaat.

Bijzondere momenten
Op bijzondere momenten kan er extra post worden bezorgd bij u. Zo hebben we in de afgelopen jaren rondom Kerst en in de veertigdagentijd bij alle gemeenteleden iets bezorgd.
 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat