Home
Facebook Twitter

Doopvoorbereiding

God raakt ons in de doop met Zijn liefde aan. Bij de doop van kleine kinderen zijn de ouders de eersten om de liefde van God aan hun kinderen te laten ervaren en erover te vertellen. De hoop op God voor hun kind is toch: voorspoed en geluk en zegen. (Zie Liedboek Psalm 29)

Dopen is een kostbaar ritueel en voor ouders en kind een eerste belangrijke groeistap.
Als gemeente willen we daarom (aanstaande) doopouders in twee avonden voorbereiden op de doop van hun kind en gelovig-leven met hun kinderen:

- 1 gespreksavond over de doop
- 1 filmavond: kort nagesprek en voorbereiding doopdienst

Deze doopvoorbereiding wordt afhankelijk van geboorten en de doopdienst
ongeveer 1x in het voorjaar en 1x in het najaar georganiseerd.
We hopen dat beide (aanstaande) ouders deze voorbereiding willen meemaken, het liefst voorafgaand aan de doopdienst. Eventueel kan het achteraf.
Ook ouders die al wat langer geleden hun kind(eren) hebben laten dopen en deze verdieping op prijs stellen, zijn welkom!
De data van de doopdiensten worden bekend gemaakt in het kerkblad en ze worden opgenomen in de AGENDA.
 
Informatie/opgave: scribaat@pgbiddinghuizen.nl

 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat