Home
Facebook Twitter

ZWO

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk in Actie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:  de heer Jan Post
Leden:  de heer Bert Oost
  mevrouw Hannemarie van der Vliet 
  de heer Klaas Spoelstra
                         
Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: Nieuw onderwerp vanaf 01 september 2019 is 'Actie4 Kids'.

 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.

Nieuw doel 2 jarig project:

Het 2 jarige project voor Mercy Ships is beendigd. Er voor in de plaats komt een project van KiA (Kerk in Actie). Start van steun aan dit project m.i.v. 01 september en loopt in beginsel door tot 01 september 2021. Het gaat om Stichting PEN in Zuid-Afrika. Dit project ondersteunen we samen met de PKN Gemeenten in Dronten en Swifterbant. 
De komende periode willen wij (september 2019 tot september 2021) projecten steunen in Zuid Afrika. Wij is in dit geval samen met de PKN Gemeenten van Dronten en Swifterbant. Hieronder kunt u wat meer lezen over de betreffende projecten.           
KiA (Kerk in Actie) is hierbij de tussenliggende organisatie.
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan:
  • 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.Uitzichtloos bestaan in Pretoria
Pretoria is de bestuurlijke en academische hoofdstad van Zuid-Afrika. Het is een dichtbevolkte stad met 750.000 inwoners, waarvan de helft blank is. Het is een ongezonde stad om te wonen met veel lawaai en luchtvervuiling. Er is een sterke tweedeling tussen rijk en arm. Veel zwarte jongeren zijn werkloos en hebben weinig toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken families, lopen veel kans om aan drugs verslaafd te raken of besmet te raken met hiv/aids.
PEN: Participate, Empower, Navigate
Nederlandse emigranten startten hier ooit de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria de organisatie PEN (Participate, Empower, Navigate) op om hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen. Inmiddels bestaat PEN uit 150 betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad te ondersteunen, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen. Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.
Bijbel- en vakantieclubs                                                                                           Via de Bijbelclubs krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie mee. De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met de kinderen aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere week geven de medewerkers Bijbellessen op drie basisscholen in Pretoria.                                  Vakantiekampen                                                                                                    
De weekend- en vakantiekampen halen de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun dagelijkse omgeving. Ze leren sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken.                                                                           
Huiswerkbegeleiding en studiekampen                                                                
Veel jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij PEN kunnen jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding. Hun vorderingen op school worden gevolgd. Twee keer per jaar kunnen examenkandidaten naar een studiekamp om zich volledig te kunnen voorbereiden op hun examens.
Via Kerk in Actie kunt u het jeugdwerk steunen. Maar zelf werkt PEN breder: ook voor vrouwen in de prostitutie, voor daklozen, vluchtelingen en ouderen.
 
Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?
Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is:
NL34RABO 034 811 0812 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!
  
Werkgroep ZWO
 
 

 


Doel zendingsbusjes :

Wat is Actie4Kids Schoenendoosactie?
Actie4Kids Schoenendoosactie is een actie om kinderen die leven in moeilijke omstandigheden blij te maken met een mooie versierde  schoenendoos gevuld met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel.
De kinderen leven onder moeilijke omstandigheden (denk aan voormalige oorlogsgebieden of vluchtelingenkampen bijvoorbeeld) en met een mooie gevulde schoenendoos willen we blijdschap brengen zodat de kinderen hopelijk even de moeilijke omstandigheden vergeten. Voor vele van deze kinderen is een gevulde schoenendoos het eerste cadeau in hun leven.
Op het moment van uitdelen realiseren de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) dat er iemand is die aan hen gedacht heeft en dat maakt hun dankbaarheid groot.
Verder leer je met deze actie om kinderen hier in Nederland te laten delen van hun eigen overvloed, ook heel waardevol.


Waar delen we schoenendozen uit eind 2019, begin 2020?
De schoenendozen van dit jaar gaan we uitdelen aan kinderen in Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In deze landen werken we samen met betrouwbare (lokale) partnerorganisaties en in overleg met hen bieden we bij de schoenendoos een Bijbelboekje aan om zo de blijde boodschap van het Evangelie te delen. Bij het uitdelen van de schoenendozen wordt niet gekeken naar kleur, afkomst, geloof of overtuiging; het gaat ons om liefde uitdelen zonder voorwaarden.

Verwerkingscentra
Voordat de schoenendozen naar het buitenland gaan, worden ze nagekeken in een Verwerkingcentrum. Actie4Kids heeft 4 verwerkingscentra waarvan er een in Woerden ligt.
Een verwerkingscentrum kijkt met respect voor de maker de schoenendoos na en checkt of de benodigde spulletjes erin zitten. De schoenendoos wordt alleen aangepast met spullen als het nodig is.
Bijvoorbeeld schoolspullen zijn heel belangrijk: in Sierra Leone kan men niet naar school als men geen schriften, potloden en pennen heeft en daarom vullen we dat aan als het nodig is.
Wat bijvoorbeeld ook belangrijk is, is dat er geen oorlogsspeelgoed in de dozen zitten. De kinderen in de vluchtelingenkampen van Griekenland zijn met hun ouders moeten vluchten voor de oorlog. Daarom worden oorlogsspullen uit de doos gehaald en wordt dit vervangen voor ander speelgoed.
 
Om deze redenen controleert een verwerkingscentrum dus vooraf schoenendozen.
Maar in de actiefolders staat heel goed beschreven wat je het beste wel en niet in een doos kunt doen.
 
Om dozen aan te kunnen vullen, zoekt een verwerkingscentrum het hele jaar door spulletjes. Op dit moment zoekt Verwerkingscentrum Woerden deze spullen: Barbies, knikkers, muziekinstrumentjes, zomer jongenskleding maat 116 t/m M en schriften. Schriften mogen in de verpakking blijven zitten.
Deze losse spullen kunnen gemeenteleden dus ook inleveren in de kerk. Het wordt naar Woerden gebracht.

Meer informatie?
Mocht je nog meer informatie willen, kijk dan op www.actie4kids.orghttp://www.actie4kids.org.
 
                                  
 

© 2020 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat