Home
Facebook Twitter

ZWO

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk in Actie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:  de heer Jan Post
Leden:  de heer Bert Oost
  mevrouw Hannemarie van der Vliet 
  de heer Klaas Spoelstra
                         
Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: Kingdom ministeries 

 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.
 
September 2017 zijn wii gestart met het ondersteunen van Mercy Ships voor de periode van 2 jaar. In de foyer hangt een informatiebord over het project. In het Kerkblad kunt u er regelmatig over lezen en in de kerk proberen wij u tevens regelmatig te informeren. Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Meer informatie is te zien op; www.mercyships.nl

 
Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?
Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is:
NL34RABO 034 811 0812 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!
  
Werkgroep ZWO
 
 

 


Doel zendingsbusjes :

Met ingang van 1 mei sluiten we het project in Lombok af en starten we een nieuw doel voor de zendingsbusjes. Via Gert Polinder kwamen we in contact met Anthon van der Laak. Anthon & Joke van der Laak zijn de grondleggers en leiders van de stichting Kingdom Ministries. Hun onderwijs is inspirerend, duidelijk en praktisch navolgbaar. Al hun opgedane kennis in organisatie, onderwijs, pastoraat, training, voorgangerschap etc. heeft ertoe bijgedragen dat zij momenteel door God gebruikt worden om voorgangers en leiders wereldwijd te bemoedigen en te trainen in o.a. Rusland, Azie, Litouwen, Wit-Rusland, Zimbabwe, Uganda en ook Nederland. Zij leven fulltime in de bediening van de Heer dat betekent dat zij voor hun onderhoud afhankelijk zijn van giften en de opbrengsten van spreekbeurten en seminars. Zij geloven dat Gods werk gedaan op Gods manier, nooit Gods voorziening zal missen.                                                                                 
Meer informatie vind u op hun site, www.kingdomministries.nl                                  
Gert Polinder schrijft het volgende: Ik ken Anthon van de cursus Koninklijk Leven. Toen we zo'n 15 á 20 jaar geleden een beetje vastliepen met het geloof, kwam deze cursus op ons pad. Deze had een heel bevrijdende invloed op ons leven. Anthon is een charismatisch leider, die heel veel heeft gewerkt in het buitenland. Wit Rusland en China zijn de laatste 2 daarvan. Hij heeft zijn eigen stichting opgericht om het werk wat hij moet doen, te doen. Hij gaat 6x per jaar naar China om Chinese leiders te trainen. Dat is erg nodig, omdat de Chinese ziel erg kapot is. Het is voor ons niet voor te stellen hoe Chinezen zijn opgevoed met prestige en connecties. Als ze tot geloof komen, wat op grote schaal gebeurt, en ze gaan er serieus mee aan de slag, kan het maar zo zijn dat ze binnen 2 jaar aan het hoofd staan van 2000 gelovigen. Het is niet zo, dat ze gelijk helemaal vergeten zijn waar ze vandaan komen en heel veel Chinese kerken worden dus zo geleid. Vanuit macht, de leiders zijn dan ook vaak sterke persoonlijkheden met een heel goed netwerk, wat ook weer gebaseerd is op wederzijdse vriendendiensten. Daarom is Anthon zijn cursus in China daar op toe gaan spitsen, om de leiders in ieder geval een gezond zelfbeeld  te geven (lees, gaan zien hoe God ze ziet) waarmee ze hun gemeenten ook weer kunnen toerusten. Anthon kreeg ongeveer 4 jaar geleden het idee om de cursus op video op te nemen en te laten vertalen door zijn vertaler in China, omdat hij voorvoelde dat de deur in China voor het evangelie wel eens dicht zou kunnen gaan. Dit lijkt ook het geval, de president van China wordt steeds meer alleenheerser en het klimaat richting christenen en evangelisatie wordt grimmiger.                                                                             
De ZWO zal dit project van 1 mei t/m 31 december 2018 ondersteunen.
 


© 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat