Home
Facebook Twitter

ZWO

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk in Actie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:  de heer Jan Post
Leden:  de heer Bert Oost
  mevrouw Hannemarie van der Vliet 
  de heer Klaas Spoelstra
                         
Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: “Youth with a Mission” te Mozambique.

 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.
 
September 2017 zijn wii gestart met het ondersteunen van Mercy Ships voor de periode van 2 jaar. In de foyer hangt een informatiebord over het project. In het Kerkblad kunt u er regelmatig over lezen en in de kerk proberen wij u tevens regelmatig te informeren. Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Meer informatie is te zien op; www.mercyships.nl

 
Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?
Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is:
NL34RABO 034 811 0812 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!
  
Werkgroep ZWO
 
 

 


TAARTENBAKACTIE       

Periode: mei & juni 
Kosten: afhankelijk van de soort taart               
Opbrengst komt ten goede aan “Mercy Ships”
 

“Bakker” soort taart bereikbaarheid prijs adres
Jan Post appelplaatkoek jpost1@solcon.nl            
tel 331009
€15,00 het Erf 106
Hannemarie v.d. Vliet bokkenpootjestaart hmvliet@gmail.com              06-30638777 €15,00 Kokkelweg 27
Petri Oost Charlotte russe met rood fruit 1967petri@gmail.com
06-37272633
€15,00 Parksingel  122
Bert Oost Monchoutaart
boterkoek
lambertusoost@hotmail.nl 
06-2310 9670
€12,50 
€ 7,50
Parksingel  122

De opzet van deze actie is het genereren van geld t.b.v. het project “Mercy Ships”  (voor  meer info zie www.mercyships.nl )                                   
 De taartenbakkers zijn “vrijwilligers” d.w.z. dat het voor kan komen dat uw wens niet past bij hun werkzaamheden. Tijdig contact maken kan ‘teleurstellingen’ voorkomen.                                          .
Voor bijzonderheden (grootte, ingrediënten etc…) neem contact op met de betreffende “bakker”.                                                                                                                                                       .
Ook afspraken m.b.t. betaling, afhalen of afleveren dienen met betreffende “bakker” gemaakt te worden.

In juli zal de opbrengst van deze actie bekend gemaakt worden.


Doel zendingsbusjes :

Gedurende  de 1ste helft van 2019 zal de opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk gebruikt gaan worden voor: “Youth with a Mission” te Mozambique.

Frank en Sandra Obdam (zeer goede kennissen van ons Gemeentelid Dhr Gert Pelster) werken daar al 10 jaar onder het motto: “Building people, bringing Life”. Concrete werkzaamheden zijn het trainen van lokale zendelingen, het geven van medische hulp en jongerenwerk. 
  
Meer informatie is terug te vinden op hun site www.franksandra.nl
 


© 2019 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat