Home
Facebook Twitter

ZWO

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk in Actie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:  de heer Jan Post
Leden:  de heer Bert Oost
  mevrouw Hannemarie van der Vliet 
  de heer Klaas Spoelstra
                         

Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: Actie Schoenendoos 
 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.

Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?

Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is:
NL34RABO 034 811 0812 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!  
Werkgroep ZWO
 
 

 

Het geld van het zendingsbusje gaat komende half jaar naar:

Actie Schoenendoos 

 

 


Download:
Download:
Onder het motto: ‘Samen aan tafel voor Mikondo’ wil de ZWO op zaterdag 05 november een stamppotmaaltijd organiseren. Locatie ‘De Voorhof’. Deuren open om 17.30 uur, aanvang om 18.00 uur. 
Kosten €12,50 p/p en € 7,50 per kind (t/m 12 jaar). Hiervoor krijgt u een heerlijke stamppot of erwtensoep, toetje en 2 consumpties. 
Opgave voor 01 november via mail: jpost1@solcon.nl
Betalen op rek.nr: NL65 ASNB 0785 9596 61 t.n.v. J. Post o.v.v. naam en hoeveel personen (volw / kind) en eventuele Vega wensen (Vega worst bij stamppot).    (netto opbrengst t.b.v. stichting vrienden van Mikondo) 

Actie Schoenendoos

Ook dit jaar wil de ZWO zich weer sterk maken voor Actie Schoenendoos. De ‘Actie Schoenendoos’ zal gehouden worden van september t/m 06 november 2022. Vorig jaar heeft deze actie het mooie aantal van 104 prima gevulde schoenendozen opgeleverd. Het zal niet mee vallen om dat aantal te overtreffen. De schoenendozen zullen na 06 november d.z.v. ZWO naar het distributiecentrum in Woerden gebracht worden. Vanwaar zullen ze hun weg naar kinderen in Sierra Leone vinden voor wie een dergelijke doos met inhoud een onvergetelijk geschenk is. 
Op de site kunt u lezen wat er allemaal in de schoenendozen mag. Bent u niet in staat of in de gelegenheid één of meerdere schoenendozen aan te leveren,…. aanvulmateriaal t.b.v. de schoenendozen mag natuurlijk ook. U kunt e.e.a. afgeven bij één van de ZWO leden (Jan Post (het Erf 106), Hannemarie van der Vliet (Kokkelweg 27), Klaas Spoelstra (Vliegersveld 6) of Bert Oost (Parksingel 122))
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat