Home
Facebook Twitter

Financiën

Er zijn eigenlijk twee werkgroepen die zich bezig houden met de financiën binnen de kerk, en dat zijn: college van kerkrentmeesters en de diaconie
Het college van kerkrentmeersters beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.​
Diakenen zijn over het algemeen helpers en doeners met een open oog voor kwetsbare mensen. Voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Zij geven de kerk handen en voeten door in en buiten de kerk te helpen waar nodig.

Hieronder leest u in het kort wat hun taken zijn, en in het menu hiernaast kunt u een uitgebreider beeld krijgen van deze werkgroepen.

College van Kerkrentmeesters (CVK)

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van vragen in het menu CvK hiernaast toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?
Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën binnen de Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Hiertoe stelt het college jaarlijks een begroting op en ziet zij toe op de inkomsten en uitgaven. Daarnaast heeft zij een adviesfunctie op financieel gebied richting het moderamen en de kerkenraad.

Diaconie

Diaconaat is dienst aan de naaste.Dit is een opdracht die iedere christen aangaat en in veel opzichten zal deze dienstverlening niet los gezien kunnen worden van pastoraat.
Diakenen hebben als taak in het bijzonder bezig te zijn met praktische dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe en  het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.

De taak van de diaconie van onze gemeente reikt verder dan de grenzen van de kerk: niet alleen omzien naar kerkleden in nood, maar ook naar andere dorpsgenoten, voor zover zij een beroep (willen) doen op de diaconie.
De diaconie wil mensen in de knel, voor zover dat mogelijk is, een helpende hand bieden.
Soms is een luisterend oor al voldoende, soms zijn er letterlijk helpende handen nodig en soms kan er geholpen worden met een renteloze lening. Als er hulp wordt gevraagd, behandelt de diaconie de aanvraag zo discreet mogelijk. Slechts enkele mensen in de diaconie zijn op de hoogte van eventuele financiële hulp. 
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat