Home
Facebook Twitter

Kerkelijk bureau / Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau verzorgt:

- het bijhouden van het ledenbestand;
- aanmeldingen + mutaties landelijke ledenregistratie;
- persoonlijke aan- en afmeldingen;
- het bijhouden van het doop-, belijdenis- en huwelijksregister;
- eventuele inkomende en uitgaande attestaties;
- gezinsboekjes t.b.v. het pastoraat;
- adreslijsten + adresetiketten t.b.v. kerkelijke activiteiten.

Nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen gemeenteleden die aangemeld worden bij het Kerkelijk Bureau,
ontvangen namens de Protestantse Gemeente een welkomstbrief met nadere 
informatie. De namen van de nieuw ingekomen gemeenteleden worden op de 1e
zondag van de maand genoemd bij de afkondigingen in de diensten.

Jongeren
Jongeren van de Protestantse Gemeente, die zelfstandig gaan wonen in
Biddinghuizen, ontvangen van het Kerkelijk Bureau een informatiebrief, het meest
recente kerkblad en de informatiegids.

Jongeren die elders gaan studeren en daar op kamers gaan wonen, worden
automatisch overgeschreven naar een Protestantse Gemeente in hun studieplaats.
Wil je ingeschreven blijven bij de gemeente van Biddinghuizen dan kun je een
voorkeurlidmaatschap aanvragen via het Kerkelijk Bureau.

Heeft u bij uw vertrek uit onze gemeente een attestatie nodig, dan kunt u
hierover contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Verder wordt een ieder vriendelijk verzocht mutaties door te geven aan het
Kerkelijk Bureau. Ongeveer 1x per 6-8 weken worden de mutaties in het
ledenbestand vermeld in het kerkblad. 

Contactpersoon
Mw. Minke Sybesma-Rienstra  E : kerk.sybesma@upcmail.nl

© 2020 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat