Home
Facebook Twitter

Kerkelijk bureau / Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau verzorgt:


- het op orde houden van het ledenbestand;
- aanmeldingen + mutaties landelijke ledenregistratie;
- persoonlijke aan- en afmeldingen;
- het bijhouden van het doop-, belijdenis- en huwelijksregister;
- eventuele inkomende en uitgaande attestaties;
- gezinsboekjes t.b.v. het pastoraat;
- adreslijsten + adresetiketten t.b.v. kerkelijke activiteiten.

Nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen gemeenteleden die aangemeld worden bij het Kerkelijk Bureau,
ontvangen namens de Protestantse Gemeente:
een welkomstbrief; De Info-Wijzer (over het reilen en zeilen van de gemeente); het meest recente kerkblad en eventuele andere relevante informatie.


Jongeren
Jongeren van de Protestantse Gemeente, die zelfstandig gaan wonen in
Biddinghuizen, ontvangen van het Kerkelijk Bureau een informatiebrief, het meest
recente kerkblad en de Info-Wijzer

Jongeren die elders gaan studeren en daar op kamers gaan wonen, en dit melden bij de Burgerlijke gemeente, worden door de Landelijke Ledenregistratie automatisch overgeschreven naar een Protestantse Gemeente in hun studieplaats.
Wil je toch ingeschreven blijven bij de gemeente van Biddinghuizen dan kun je een
voorkeurlidmaatschap aanvragen via het Kerkelijk Bureau.


Bewijs van lidmaatschap
Is er bij vertrek uit onze Protestantse Gemeente een bewijs van lidmaatschap (attestatie) nodig, dan kan  hierover contact opgenomen worden met het Kerkelijk Bureau.


Mutaties in het ledenbestand
Een ieder wordt vriendelijk verzocht eventuele mutaties door te geven aan het
Kerkelijk Bureau.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt met het oog op de wet op de privacy hiervan geen melding meer gemaakt in Het Kerkblad. 

Contactpersoon
Mw. Minke Sybesma-Rienstra  E : kerkelijkbureau@pgbiddinghuizen.nl
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat