Home
Facebook Twitter

Belijdenis doen

Belijdenisgroep
Mensen die erover denken om belijdenis te doen, komen in een voorbereidingsgroep.  De voorbereiding van ca. 7 bijeenkomsten is vrijblijvend, je beslist hierna zelf of je met Pinksteren deze stap wilt zetten.
 
Belijdenis doen wil zeggen dat je in God gelooft als een bezielende kracht en Jezus in je leven wilt proberen na te volgen.
Belijdenis doen is geen eindpunt, het is een begin. Je hoeft niet alles zeker te weten. Geloven is meer een zaak van het hart, dan met je verstand alles snappen. Het is een keuze om met Gods leiding en liefde, jouw levensweg te zoeken en samen op weg te gaan.

Geloven kun je op verschillende manieren. Ieder mag op eigen wijze God beleven, vieren en dienen.

Belijdenis doen is bewust een geloofsstap zetten. Een daad van een vrij en volwassen mens. Je hebt je verdiept in de belangrijkste geloofsonderwerpen en met je belijdenis ben je volwaardig lid van de wereldwijde gemeenschap van de kerk.
 
Informatie/opgave: dominee@pgbiddinghuizen.nl
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat