Home
Facebook Twitter

Zondag 27 nov. aanvang 10.00 uur 1ste advent

Zondag 27 nov. aanvang 10.00 uur 1ste advent Biddinghuizen - 22 november 2022.  Vandaag begint de kerk opnieuw te tellen. Een nieuw kerkelijk jaar begint. De kerkelijke kleur verandert, van groen en wit in de voorbije weken naar paars. Dat is van oudsher de kleur die verwijst naar inkeer en bezinning. Het is opmerkelijk dat de eerste periode in het nieuwe kerkelijke jaar zich direct richt op de (bezinning op de) toekomst,

en wel de komst van God en zijn koninkrijk. In deze periode kijken de kinderen in de nevendienst naar vier bijzondere vrouwen (Bathseba, Ruth, Tamar en Rachab) en met Kerst naar een vijfde, Maria. Het zijn vrouwen die Mattheus een plek geeft in de stamboom van Jezus.
Deze eerste zondag van Advent horen we de woorden van Habakuk. Omdat het geweld en het onrecht dat hij om zich heen ziet zo zeer doet aan zijn ogen en zijn hart, hunkert hij naar de komst van God en Zijn rijk. Ik wens u allen goede en gezegende Adventsweken toe.
 
ds. Rein Bos

1ste Collecte: Pastoraat

De eerste collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
U kunt uw gift voor de "Collecte Pastoraatskosten" op onderstaande manieren doen:
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten
 

voor uw gift gebruikt u de collecte app Appostel
of geef via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=afn2cRRyRKy-n6NoCwOJEw
Van harte aanbevolen.
Tweede collecte werkgroep- en organisatiekosten
Scan de QR code, of geef via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL21 RABO 0348 1028 01
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten.
Download:

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat