Home
Facebook Twitter

Dinsdag 28 november 2017 - 19.30u

Biddinghuizen - 22 november 2017.  Gemeenteavond!


Als kerkenraad hebben wij na uitvoerig en zorgvuldig overleg besloten dat deze gemeenteavond alleen toegankelijk zal zijn voor de doop- en belijdende leden van onze gemeente. Als aanvulling hierop: ook onze gastleden horen hierbij, zij zijn volwaardig lid. *)  
 
Reden hiervoor is dat wij aan onze leden het principeakkoord m.b.t. de verkoop van het PGB-deel aan de Stichting MFG2 willen presenteren. Dit naast onze reguliere presentatie van de begrotingen. Over het principeakkoord willen wij de gemeente horen. 
 
Vanwege het besloten karakter zal de avond niet via kerktelefoon of internet te beluisteren zijn. Voor gemeenteleden die geen vervoer hebben, is de vervoersdienst van de diaconie beschikbaar om u op te halen en weer thuis te brengen.  
 
De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Bij de ingang van de zaal zal een ledenlijst liggen t.b.v. de aanwezigheidsregistratie.  
 
Omdat tijdens deze gemeenteavond de seizoensverslagen niet besproken zullen worden, organiseren we een extra inloopmoment op woensdag 29 november van 19:00 tot 20:00 uur in De Voorhof. Vanuit elke werkgroep zal een afvaardiging aanwezig zijn. 
 
Het verslag van de extra gemeenteavond van 12 september jl. over MFG2 is beschikbaar op www.pgbiddinghuizen.nl - kerkenraad - gemeenteavonden. Hier worden ook de begrotingen van 2018 van CvK en de Diaconie / ZWO geplaatst, alsmede de seizoensverslagen. 
 
Als kerkenraad hopen wij op uw komst gezien het belang voor onze toekomst. Samen met u willen we als gemeente onze kerk in zicht houden onder Gods vleugels.  
 

<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat