Home
Facebook Twitter

Besluit van de kerkenraad over het principeakkoord

Besluit van de kerkenraad over het principeakkoord Biddinghuizen - 2 december 2017.  Dinsdag 28 november jl. heeft de kerkenraad u geïnformeerd en gehoord over het Principeakkoord met betrekking tot de verkoop van het deel van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen aan Stichting MFG2. Wij zijn dankbaar dat u met zo velen aanwezig was.


De kerkenraad heeft maandagavond 4 december jl. na intensief met elkaar in gesprek te zijn geweest een besluit genomen over het Principeakkoord. De kerkenraad heeft namens en voor alle leden dit besluit genomen zonder last en ruggespraak.
De reacties die zijn gegeven tijdens het horen van onze leden op de gemeenteavond van dinsdag 28 november jl. en de reacties die wij naar aanleiding daarvan nog mochten ontvangen hebben meegewogen om tot een besluit te komen.
De kerkenraad heeft democratisch gestemd en besloten. Zij gaat unaniem akkoord met het Principeakkoord, zoals is geadviseerd door het College van Kerkrentmeesters en is gepresenteerd op de gemeenteavond.
De kerkenraad geeft aan de onderhandelaars, die namens ons als gemeente de gesprekken voeren, een aantal extra aandachtspunten mee op basis van hetgeen door gemeenteleden is aangereikt tijdens en naar aanleiding van de gemeenteavond. Deze punten zullen in de uiteindelijke overeenkomst met Stichting MFG2 vastgelegd moeten worden. Het gaat hierbij met name om het afdekken van de risico’s die het gevolg zijn van de samenwerking met St. MFG2.

Aanvraag
Afgelopen week stond de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Akkerhof 3, het adres van de kerk, in de Flevopost. Deze aanvraag is 24 november jl. ingediend door Stichting MFG2. Dus voordat de kerkenraad een besluit over het principeakkoord had genomen. Wij kunnen ons voorstellen dat het tijdstip van de aanvraag vraagtekens bij u oproept. Daarom wil ik u namens de kerkenraad daar het volgende over mededelen: De ontwikkeling van MFG2 is zeer complex door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Op de gemeenteavonden hebben we samen al geconstateerd dat het een erg langdurig proces is.
Hoewel het einde van de ontwikkelingsfase in zicht is, moeten er nog vele stappen gezet worden. Om de voortgang in het proces te houden, worden allerlei voorbereidende stappen gedaan. De aanvraag van de omgevingsvergunning door Stichting MFG2 is hier een voorbeeld van. Als kerkenraad hebben we hierop geen invloed gehad. De aanvraag staat los van het besluitvormingsproces van onze gemeente. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Laten we samen met Gods kracht verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente.
 
Namens de kerkenraad,
Erik Broekhuis, preses

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat