Home
Facebook Twitter

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 09.30 uur: Ochtenddienst

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag 09.30 uur: Ochtenddienst Biddinghuizen - 20 mei 2019.  Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar huis gaat, naar Zijn Vader in de hemel. Terwijl Hij de leerlingen zegent, zegt Lucas, gaat de Heer van hen heen en wordt Hij ten hemel gedragen. Het lijkt wel op sms-en of whatsappen op je mobiele telefoon, je kunt je er geen voorstelling van maken.

Berichtje tikken, adresseren aan je vrienden, twaalf in dit geval, druk op de knop verzenden en floep weg is je boodschap, verdwenen in de ether. Zò staan de leerlingen nog met hun Heer te praten en dan ineens zien ze Hem niet meer. Alsof God op de knop verzenden heeft gedrukt en weg is de Opgestane, opgegaan in rook, alsof Hij lucht is, achter de wolken verdwenen. En dat terwijl ze Hem in de 40 dagen na Pasen nog geregeld hebben zien verschijnen. Wist u trouwens dat die wolk in de Bijbel staat voor de ‘verborgen aanwezigheid van de Eeuwige’? We lezen 2 Koningen 2:1-15 ‘Elia in de hemel opgenomen’ en Handelingen 1:1-11 ‘Jezus opgenomen in de hemel’.

ds. Beatrice Jongkind 

Collectedoel: De Regenboog Groep

Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met sociale en psychiatrische problemen. Zij zijn  kwetsbaar en meestal langdurig afhankelijk van zorg. Professionals en ruim 900 vrijwilligers bieden opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding. Via sociale contacten of in de vorm van een buddy, een maatje, voorkomt men eenzaamheid en isolement. Mensen worden in staat gesteld zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij.
Voor meer info zie www.deregenboog.org
De Diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat