Home
Facebook Twitter

Mededeling van de kerkenraad

Biddinghuizen - 6 maart 2020.  Na uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen is gebleken, dat er op dit moment geen zekerheid is om de werkzaamheden van het kosters-, beheerdersechtpaar Henk en Ria Potgieter in het nieuwe MFC voort te zetten.

Als gevolg hiervan heeft de kerkenraad het emotionele besluit genomen om de dienstverbanden met hen te beëindigen. Na diverse gesprekken tussen een afvaardiging van de kerkenraad en Henk en Ria Potgieter worden de dienstverbanden vrijwillig, met wederzijds goedvinden per 1 juli 2020 beëindigd. Concreet betekent dit dat Henk en Ria Potgieter per 1 april 2020 niet meer aanwezig zullen zijn in de Voorhof. Vanaf 1 april tot aan de verhuizing naar de nieuwe kerkzaal zullen er in de Voorhof alleen nog kerkelijke activiteiten en repetities van de koren plaatsvinden.
 
De kerkenraad heeft de leden van de Protestantse Gemeente hierover tijdens de besloten gemeenteavond van 5 maart jl. geïnformeerd.
 
Henk en Ria vragen enige terughoudendheid en respect van een ieder zodat zij het op hun eigen tijd en manier een plek kunnen geven.
  
Kerkenraad Protestantse Gemeente Biddinghuizen,  6 maart 2020

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat