Home
Facebook Twitter

Zondag 14 februari 2021 Lof in de Hofdienst

Zondag 14 februari 2021 Lof in de Hofdienst Biddinghuizen - 12 februari 2021.  En toch…!
Habakuk is een onbekende profeet uit de zesde eeuw voor Christus. Hij leeft in een tijd van moreel en godsdienstig verval, waarin het recht met de voeten wordt gereden. Hoe kan God het toelaten dat kwaad onschuldige, goede mensen treft? Daarboven hangt de dreiging van de vijanden, de Chaldeeën, een oorlogszuchtig volk uit het Noorden.


In deze uitzichtloze situatie pakt hij bedroefd, bang, maar ook met vertrouwen zijn muziekinstrument en gaat een lied zingen, getiteld “En toch!” (Hab. 3:18) In vorige vertalingen staat ‘nochtans’. Iemand noemde dit het belangrijkste woordje in de Bijbel.

Ook wij worden geconfronteerd met een vijand, een onzichtbaar virus dat soms dodelijk kan zijn. U en jij in Biddinghuizen weten daar alles van. In deze online Lof in de Hofdienst staan we stil bij dat curieuze woordje ‘toch’. De viering wordt omlijst met enkele, naar we hopen, passende en bemoedigende liederen. Zingen we tegen de klippen op? Zingen we in vertrouwen? We bidden voor een gezegende dienst.
Gerhard Heeringa

Eerste collecte: Diaconie Hulp in eigen dorp
 
Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte hulp in eigen dorp 14/2" via 
https://tikkie.me/pay/aj6h9k8547k2sfbin4ok
Deze link is geldig t/m 25 februari
 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte hulp in eigen dorp 14feb
 
Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Werkgr en orgkosten" via 
https://tikkie.me/pay/4ji84au1v8holbln3eq3
Deze link is geldig t/m 25 februari
 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte werkgroep- en organisatiekosten
 

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat