Home
Facebook Twitter

donderdag 1 april avonddienst aanvang: 19.30 uur (online)

Biddinghuizen - 31 maart 2021.  Avonddienst – Witte Donderdag met viering Heilig Avondmaal
Thema: Voor wie ben jij er?
We lezen het evangelie van de voetwassing voorafgaand aan Jezus’ laatste maaltijd met zijn leerlingen.


Wij vieren dit Heilig Avondmaal ook nog in onze tijd, als een symbool van verbondenheid met de Heer en met elkaar. Jezus maakt met de voetwassing duidelijk wat heel zijn intentie en bedoeling was: gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. Ja Gods verlangen is dat wij in Jezus’ naam en liefdekracht elkaar helpen, redden waar nodig, delen; samen een gemeenschap vormen waarbinnen ieder welkom is en ondersteund wordt om menswaardig te leven en gelukkig te zijn. Iets wat in 2021 onverminderd voor miljarden op het spel staat. Ook in eigen dorp en land. Jezus roept zijn leerlingen (ons!) op om hem na te volgen. Voor wie ben jij er? U bent uitgenodigd om ook thuis het avondmaal met brood en wijn (druivensap) mee te vieren. We wensen elkaar, ondanks de durende moeilijke corona-omstandigheden – een vreugdevol begin van het Paasfeest!

Eerste collecte en tevens Heilig Avondmaalscollecte

 
Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Hospice witte donderdag" via
https://tikkie.me/pay/e803g88oufvt0r55j8hs
Deze link is geldig t/m 6 april
 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie
NL34 RABO 0348 1108 12
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Hospice Dronten witte donderdag
 
Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten

Wil je mij alsjeblieft betalen voor "Collecte Werkgr en orgkosten" via
https://tikkie.me/pay/g6g06h7o7utid7cb6s2d
Deze link is geldig t/m 6 april
 
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. collecte werkgroep- en organisatiekosten

 

<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat