Home
Facebook Twitter

Dankdag viering aanvang 19.30 uur

Dankdag viering aanvang 19.30 uur Biddinghuizen - 1 november 2021.  Zoals gebruikelijk vieren wij op de 1e woensdag in november Dankdag dat is dit jaar op 3 november. Naast het danken voor gewas en arbeid, danken we op deze dag ook voor het leven in de gemeente, onze eigen leefsituatie en de wereld om ons heen.

Tijdens de dankdagviering zal het gaan over Micha: “Genieten van genoeg”. Met onder andere als vraag: Kun je ook dankbaar zijn met wat je hebt of moet het steeds maar meer en groter?

Traditioneel wordt er in de dagen voor Dankdag aan huis gecollecteerd. Net als afgelopen jaar zullen de wijklopers en de leden van het College van Kerkrentmeesters de Dankdagbrief rond brengen maar uw/jouw gift wordt ook dit jaar niet persoonlijk opgehaald. Wij hopen dat u/jij uw bijdrage voor de collecte wilt overmaken.
 
U/jij kunt uw gift voor Dankdag 2021 op onderstaande manieren doen:
via de camera app of uw bankieren app op uw telefoon door het scannen van de QR code,
of door het klikken op deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gQ7gTKo_TYCJ0qaNsIEsBA

of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Dankdag 2021

De bijdrage kan ook worden gebracht bij:
Cees van Ruler, Parksingel 52 of Minke Sybesma, Dreef 8. 

Van harte aanbevolen en we zien uit naar uw/jouw bijdrage voor ons kerkenwerk!

Namens het College van Kerkrentmeesters.

Tweede collecte: Collecte werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte werkgroep- en organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:
via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk: NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

<< Terug naar overzicht
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat