Home
Facebook Twitter

zondag 9 jan. ochtenddienst aanvang 10.00 uur

Biddinghuizen - 6 januari 2022.  Gezegend ben je!
"Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2022" hebben we elkaar toegewenst. En de nieuwe regering heeft in het coalitieakkoord als motto gekozen: "Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst". Tijdens een van de praatprogramma's op TV vroegen de deelnemers: Waar komt "omzien naar elkaar" vandaan?


Niemand wist het antwoord.
Toch komt in de NBG51 Bijbelvertaling de uitdrukking "omzien naar elkaar" meerdere keren voor. In het boek Genesis zegt Jozef in Egypte tegen zijn broers: Ik ga sterven; God zal zeker naar jullie omzien. In het boek Lucas horen we Maria eeuwen later hetzelfde zeggen.
In de tussenliggende eeuwen lezen we in de Bijbel deze uitspraak nog een paar keer. Hetgeen zoveel wil zeggen als: In goede en in kwade dagen, van begin tot eind, God zal naar ons omzien. Met andere woorden: Gods zegen is met ons voor altijd. Maar wat betekent het: "Gods zegen"?
Tijdens de viering van vanmorgen lezen en overdenken we met elkaar meer over dit thema.
 
Hartelijke groet,
ds. Greetje Arnoldus - Veenstra
Download:

Collecte: Pastoraatskosten

 De 1e collecte is bestemd voor pastoraat. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.
U kunt uw gift op onderstaande manieren doen:
via deze link 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FC1Zoa
H3S4yYoXAV44qW5Q
U kunt een bijdrage in de collectezak doen of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41 t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte Pastoraatskosten. 

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code
Van harte aanbevolen!
Tweede collecte: werkgroep- en organisatiekosten
U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten " op onderstaande manieren doen:

via deze link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van hier naast staande QR code:
of maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de kerk:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat