Home
Facebook Twitter

zondag 30 jan. ochtenddienst aanvang 10.00 uur

Biddinghuizen - 28 januari 2022.  We leggen vandaag de bijbel open bij Openbaring 16. Bij oppervlakkige lezing lijkt Johannes in het laatste bijbelboek ingewikkeld te schrijven. De beelden rollen over elkaar heen. En in eerste instantie roept hij meer vragen op, dan dat hij antwoorden aanreikt.

Als je door de beeldende taal heen kijkt, is het alsof je de uitdagingen van deze tijd aan het ontrafelen bent. Je krijgt een indringend beeld van God, die beschermt en ook reinigt; van mensen die vooral collectief worden aangesproken; en van de kerk, die een verrassende bemiddelende rol speelt. In de dienst omlijsten we dat met liederen, deels uit het liedboek natuurlijk (lied 748 en psalm 97), deels uit de vrijere liederen die je op het internet vindt.

Ds. Klaas van der Kamp.

Collectedoelen zondag 30 januari
Protestantse Kerk – Jong Protestant

Interactief aan de slag met de Bijbel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen bij de kerk te betrekken. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Geef via deze link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yclv-h_oS1ClUc-Wpgr1LA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari.
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, bestemd voor het kerkelijk werk in onze eigen gemeente.

U kunt uw gift voor de "Collecte Werkgroep- en Organisatiekosten" op onderstaande manieren doen:

of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van de QR code: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sXXIbEV1RZGrWLNCnJ01QA
of gebruik de camera app op uw telefoon voor het scannen van onderstaande QR code:
NL88 RABO 0373 7404 41
t.n.v. Protestantse gemeente Biddinghuizen
o.v.v. Collecte werkgroep- en organisatiekosten

<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat